Dug za struju će naplaćivati prinudno od plate

U EPS Snabdevanju uporište za naplatu dugova mimo volje dužnika našli su u zakonu o izvršenju i obezbeđenju i propisima po kojima rade privatni izvršitelji

Razlog za to je, kažu u EPS-u, ažuriranje baze podataka o potrošačima kako bi lakše naplatili utrošenu struju.

– Znam da mi traže ove podatke kako bi mogli da mi dug za struju naplate sa tekućeg računa. Zato sam i došao direktno u Elektrodistribuciju. Imam dugovanje koje ću platiti u narednom periodu, kada mi gazda uplati zaostale plate – kaže za “Blic” Svetozar Jokanović iz Beograda, koga smo zatekli na šalteru EDB-a.

U EPS Snabdevanju demantuju da će se dugovi za struju naplaćivati skidanjem novca s računa potrošača i dodaju da za to nema zakonskih mogućnosti bez obzira na to da li imaju ažurirane podatke. S druge strane, ne isključuju, kao moguću meru, administrativnu zabranu na zaradu.

– Zatražili smo lične podatke od kupaca kako bismo ažurirali postojeću bazu podataka. Kupci koji imaju dug za struju mogu da dođu u situaciju da im privatni izvršitelj to prinudno naplati. Potrošači su dužni da svoje podatke dostave, kao i njihove izmene ukoliko je do njih došlo u roku od pet dana od nastale promene. Nažalost, u našoj bazi za 80 odsto kupaca nisu ažurirani podaci – kažu za “Blic” u EPS Snabdevanju.

Privatni izvršitelji dužnicima za koje je pokrenut postupak izvršenja mogu dug naplatiti u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, na način koji oni odrede kao najefikasniji. To je najčešće putem administrativne zabrane na primanja, a ređe prodaja pokretne ili nepokretne imovine.

MOŽE I SA TEKUĆEG RAČUNA

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, dug može da se namiri i sa tekućeg računa dužnika.

Blic