Evakuacija sela u Sremu

Reka Mlava koja preti Kostolcu probila je danas drugi pojas odbrane od poplave, između mesta Bradarac i Drmno.

Mlava je ranije danas probila još prvu branu kod Kostolca kad je počela evakuacija radničkog naselja Drmno.