Ješić: Mitrovica ugrožena, odmah se mora reagovati

Goran Ješić je konstatovao da su se jutrošnja predviđanja Štaba za vanredne situacije AP Vojvodine obistinila - s obzirom na to da je u Hrvatskoj došlo do pucanja nasipa na reci Savi, na jednom mestu udaljenom na manje od tri kilometra od granice sa Srbijom, voda iz Save je kroz šume i polja iz Hrvatske prešla u Srbiju i ugrožava sela u opštinama Sremska Mitrovica i Šid.

Ješić je potvrdio da je pokrajinski štab za vanredne situacije na osnovu izohipsa, kota i količine vode koja dolazi kroz njive i šumu obavestio opštine Sremska Mitrovica i Šid koja naselja su potencijalno ugrožena, nakon čega je opština Sremska Mitrovica preduzela potrebne mere i evakuisala opštine Bosut i Sremsku Raču, ali je opština Šid odbila da preduzme mere zaštite i obezbedi naselja koja su u njoj ugrožena.

Ješić je naglasio da je ovakva vrsta borbe protiv poplava najteža u vodoprivredi, mnogo teža od situacija u kojima se protiv poplava bori u rečnom koritu, i apelovao još jednom na predsednika opštine Šid i opštinski krizni štab da poslušaju uputstva pokrajinskog izbornog štaba, jer ona nisu stvar lične odluke ili političkih prepucavanja, nego su urađena u skladu sa zakonom, na osnovu proračuna.

Ješić je istakao da je sada težište borbe u odbrani Sremske Mitrovice od poplava odbrana poteza Kuzmin-Bosut i naselja koja se nalaze na tom potezu i upozorio da će, ukoliko taj potez ne bude bio odbranjen, sve što je juče i u prethodnim danima urađeno na odbrani Sremske Mitrovice biti uzalud, jer će voda doći u Sremsku Mitrovicu na ovaj način, van korita, sa strane. On je upozorio da je to ogromna količina vode, da trećina ili polovina količine vode u Savi dolazi ovim putem i da je to upravo taj pad vodostaja na Savi. Ješić je rekao i da će o ovome u narednih 15 minuta biti obavešten i načelnik sektora MUP-a za vanredne sitacije Predrag Marić.

Stampedo divljači

Ješić je rekao da je u šumama površine 12.000 hektara trenutno stampedo divljači koja beži u krdima od vode koja nadilazi. On je posebno naglasio da je Pokrajinski štab danas tokom dana naložio evakuaciju četiri naseljena mesta u opštini Šid i dva u opštini Sremska Mitrovica.

"Apelujem da se tokom noći iz Adaševca, Morovića, Vašice i Višnjićeva evakuišu žene, deca, stari i nemoćni jer je preko noći teško graditi nasipe i to nije moja politička odluka, već odluka stručnih ljudi", rekao je Ješić.

Evakuacija u selu Jamena i Sremskoj Rači

Zbog probijanja nasipa u Hrvatskoj i vode koja stiže sa poplavljene hrvatske teritorije danas je evakuisano selo Jamena kod Šida. Posle pucanja brane u mestu Račinovci na hrvatskoj strani, deo stanovništva Jamene počeo je još juče da se evakuiše. Završena je i preventivna evakuacija stanovništva iz Sremske Rače u obližnje selo Martinci.

U Jameni je pomagala žandarmerija, kao i vatrogasci. Upućena je specijalizovana ekipa za spasavanje na vodi iz Austrije, kao i helikopter.

Izvor: 021.rs

Pogledajte još