Grad Beč pomaže žrtvama poplava u jugoistočnoj Evropi sa 400.000 evra

Od toga će 200.000 evra biti odmah upotrebljeno, dok će ostalih 200.000 biti iskorišćeno za sanaciju. Finansijska podrška će ciljano biti isporučena žrtvama u oblastima podođenim poplavama preko pomoćnih organizacija.

Vesti i slike koje su do nas stigle iz zemalja pogođenih katastrofalnim poplavama nisu ostavile nikoga ravnodušnim. Za Beč se podrazumeva da će pomoći”, kaže gradonačelnik Beča Mihael Hojpl.