Uključena trafo-stanica ”Obrenovac”

Kako je navedeno, Elektrodistribucija Beograd je u 17.55 osposobila i pustila u pogon TS 35/10 kV ''Obrenovac''.

U trafostanici je propušten napon na 10 kV sabirnice i na sopstvenu potrošnju, a još 44 niskonaponske trafostanice na teritoriji Obrenovca su remontovane, očišćene i spremne za puštanje u pogon, kad se za to steknu uslovi.

blic