Na operacije u Srbiji čeka više od 70.000 ljudi

Posebnim pravilnikom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje definisane su vrste zdravstvenih usluga za koje se utvrđuju liste čekanja: pregled na magnetnoj rezonanciji (MR) i kompjuterizovanoj tomografiji (CT), dijagnostička koronarografija i/ili kateterizacija, revaskularizacija miokarda, ugradnja pejsmejkera i kardioverter defibrilatora, ugradnja veštačkih valvula, ugradnja graftova od veštačkih materijala i endovaskularnih graft proteza, operacija katarakte i ugradnja implantanata u ortopediji (kukovi i kolena), piše na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja.

Najveći broj ljudi čeka operaciju katarakte – 28.764.

Na operacije u oblasti ortopedije koje se obavljaju u 39 zdravstvenih ustanova, na operaciju kuka čeka 9.937 ljudi, a na operaciju kolena 9.418.

Sledi lista čekanja za dijagnostičke procedure, na koje čeka 4.108 lica i MR na koje čeka 13.089, što ukupno iznosi 17 197.

Potom sledi lista čekanja za dijagnostičke i hirurške procedure u oblasti kardiologije i kardiohirurgije na koje čeka 7.712 lica, a koje se obavljaju u 12 zdravstvenih ustanova.

Izvor: Mondo

Pogledajte još