Da li biste živeli u ovakvom šatoru?

Zahvaljujući posebnim materijalima i načinu izrade, šatori imaju obnovljive izvore električne energije, pa tako u njima zimi nije hladno, a leti nije vrućina.

Iako su namenjena prvenstveno izbeglicama, za ova mobilna skloništa sve više su zainteresovani alpinisti koji na putu do najviših vrhova moraju da odmaraju na nekoliko mesta.