Vlada Srbije: Daćemo garancije ako Šešelj poštuje uslove

Haški tribunal zatražio je 24. juna od Vlade Srbije da se izjasni o garancijama za Šešelja, a Vlada ima rok od sedam dana da to učini.

“Vlada Republike Srbije, shodno članu 36. Zakona o saradnji Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, davala je garancije za sve državljane Srbije optužene pred MKTJ koji su se zahtevom obratili i tražili da Republika Srbija garantuje da će ispuniti sve uslove koji budu bili određeni u odlukama sudskih veća MKTJ”, navodi se u Vladinom saopštenju.
Dodaje se da je u dosadašnjoj praksi Vlada Republike Srbije uspešno sprovela sve naloge o privremenom puštanju na slobodu državljana Republike Srbije optuženih pred MKTJ.

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obavestio je 17. juna Pretresno veće Haškog tribunala da, ukoliko bude odlučeno da ga privremeno puste na slobodu, neće prihvatiti nikakva ograničenja, osim onog da neće napuštati teritoriju Srbije.

Šešelj je u podnesku Haškom sudu, koji je medijima prosleđen iz SRS, naveo da se ukoliko bude privremeno pušten na slobodu neće javljati policiji, niti nositi elektronsku narukvicu ili druge predmete kojima se narušava ljudsko dostojanstvo.

On je naveo i da će učestvovati u političkom životu Srbije, na javnim skupovima, da će davati intervjue novinama, gostovati u televizijskim emisijama i “javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud”.

Pretresno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izdalo je 13. juna nalog kojim se strane u postupku pozivaju da iznesu mišljenje o mogućnosti da se optuženi Šešelj privremeno pusti na slobodu.

Sudsko veće u slučaju Vojislava Šešelja pozvalo je Holandiju (kao zemlju domaćina suda) i Vladu Srbije da se izjasne o garancijama u vezi sa eventualnim privremenim puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja.

Kako je ranije saopštio Haški tribunal, veće traži od Vlade Srbije da potvrdi da li može da osigura precizno navedene mere.

Kao prvo, da odredi jednog ili više zvaničnika koji će pratiti Šešelja od aerodroma u Holandiji do mesta gde će boraviti privremeno na slobodi i da to isto obezbedi prilikom njegovog povratka u Holandiju.

Zatim da na zahtev veća ili strana, olakša sve vidove saradnje i komunikacije između strana i osigura njihovu poverljivost.

Pored ostalog Vlada Srbije treba da osigura da Šešelj bude u kućnom pritvoru na adresi koju će srpske vlasti prijaviti Tribunalu, kao i da svako njegovo kretanje iz zdravstvenih razloga bude u pratnji policijskih vlasti Srbije.

Izvor: Blic