Zajedno Zusammen

Irina Karamarković predstavlja rezultate svog istraživanja na temu prisustva muzike iz jugoistočne Evrope na austrijskoj jazz sceni u poslednjih dvadeset godina sa fokusom na uticaj i polozaj muzičara iz jugoistočne Evrope. U cilju razumevanja tekućih procesa, odnosa i struktura unutar scene, ova studija tematizuje radne i proizvodne uslove muzičara sa ili bez migrantske pozadine, njihove razloge za migraciju i meru uticaja promotivnog egzotizma na njihove umetničke odluke.

www.gradbeograd.eu

Pogledajte još