Šešelj traži 12 miliona evra od Haga

Hag - Lider SRS Vojislav Šešelj zatražio je od Haškog tribunala naknadu štete u iznosu od 12 miliona evra, saopšteno je iz Haga.

Šešelj je, u zahtevu Tribunalu podnesenom 10. juna, podsetio da se 24. februara 2003. godine dobrovoljno predao međunarodnom sudu u Hagu i da je od tada u pritvoru u Sheveningenu.

Pozivajući se na Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, protokol sedam te Konvencije, Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda, on je naveo da bi bilo "krajnje neverovatno da međunarodni standardi... ne važe ili se ne primenjuju u MKSJ".

Šešelj je stoga zatražio da naknadu štete "zbog izgubljene zarade, neiskorišćenih prava iz radnog odnosa, izgubljenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, troškova poseta članova porodice, troškova boravka u pritvoru i svega što sledi kao materijalna i nematerijalna šteta", navedeno je u podnesku.

Lider radikala je istakao da trpi i indirektnu štetu zbog nemogućnosti rada i zarađivanja, da su mu povređeni ugled i čast, kao i da "zbog trajnog oštećenja zdravlja tokom 135 meseci pritvora ima pravo na novčanu naknadu u obliku novčane doživotne rente".

Podsećajući da je u Hag otišao s mesta poslanika u Skupštini Srbije, što bi, kako je naveo, bio sve do sada da nije u pritvoru, on je izračunao da bi za 11 i po godina zaradio 210.245 evra bruto plate s paušalom, a na ime dnevnica još 11.927 evra.

Šešelj je izračunao i da troškovi poseta članova njegove porodice iznose 502.067 evra, a poseta članova SRS, pravnih savetnika i porodičnih prijatelja ukupno 121.257,50 evra.

Troškovi njegovog boravka u pritvoru iznose, prema Šešeljevoj računici, 138.900 evra za nabavku hrane, pića i telefonske razgovore.

Zbog trajnog oštećenja zdravlja, Šešelj je procenio da doživotna renta od 2.000 evra mesečno treba ukupno da iznosi 280.800 evra.

Naknada za povrede časti i širenje neistinitih navoda trebalo bi, prema njegovoj računici, da bude 675.000 evra.

Kao naknadu za duševne bolove, Šešelj je zatražio 5.150.000 evra, za fizičke bolove zbog zdravstvenog stanja još 470.000 evra, a za pretrpljeni strah 337.933 evra.

On je naveo da su troškovi odbrane iznosili 3.941.561 evro i da bi naknada nematerijalne štete za članove njegovog domaćinstva trebalo da bude 310.309, 50 evra.

Izvor: B92

Pogledajte još