Izložba radova radionice NESTALI PROSTORI Project by Rebecca Agnes

Nestali prostori, napuštene i porušene zgrade u Beogradu je bila tema otvorene radionice. Od učesnika/ca se zahtevalo da izaberu neko mesto koje pripada jednoj od navedenih kategorija i naslikaju/nacrtaju ga na komadu drveta, koristeći akrilne boje ili olovke. Cilj je bio pokušaj formiranja portreta grada, polazeći od mesta koja više ne postoje ili su postala nepristupačna.

Rezultat radionice je mapa Beograda zasnovana na sećanjima ljudi koji su u njoj učestvovali.
Učešće u radionici je bilo besplatno i otvoreno za sve. Namera je bila okupiti grupu različitih ljudi, koji nemaju nužno dodirnih tačaka sa savremenom umetnošću. Nije bilo neophodno posebno umeće u crtanju/slikanju. Suština je bila prisetiti se i dati lik tom sećanju (na neko mesto), kako bi ga smestili u vreme i podelili sa drugima.

Svoj doprinos učešćem u radionici dali su:
Marija Jovanović, Anne Brisset, Daša Spasojević, Tanja Murisić, Sara Sopić, Marija Žakula, Maja Marković, Miloš Petrović, Dragana Kritinić, Marija Vujić, Jelena Popović, Jovana Jevtić, Ivana Juzbašić, Patricia Lazarević, Neven Oljacić, Jelena Savić, Sanda Milenković, Nina Todorović, Dragana Kostica, Danijela Gracner, Lidija Kljakić, Sandra Stojanović, Gordana Žikić, Dragan Strunjaš, Vesna Rašović, Inela Kovačević, Branko Ninčić, Zara Audiello, Ljubomir Popovski.