OPREZ: Kazna 50.000 dinara i za građane neplatiše

Kazna je u visini 50 odsto utvrđenog iznosa poreza, ali ne manje od 50.000 dinara. To znači, ako plaćate porez na imovinu 8.000 i zakasnite sa uplatom poslednje rate, jer vam, recimo, kasni zarada, plaćate kaznu od 50.000 dinara. Uz to, obračunava se i zatezna kamata koja trenutno iznosi 18,5 odsto na godišnjem nivou.

Ovo je jedno od novih rešenja predviđeno izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je parlament usvojio u četvrtak. Poreznici će imati i potpuniju sliku o tome ko od nas i koliko plaća obaveze. Svaki legalan kanal finansijskih tokova obaveštavaće poreske kontrolore o prilivima na naše račune ili plaćanju naših obaveza prema državi.

Izmenama zakona biće omogućeno da umesto inspektora sa fakultetskim diplomama poreske kontrole rade i kontrolori sa srednjom stručnom spremom.

U Poreskoj upravi Srbije su rekli da će sporna pitanja koja se odnose na kašnjenje i kazne biti razjašnjena podzakonskim aktima. Na pitanje, da li će građanin koji kasni dan ili nekoliko dana sa plaćanjem poslednje rate poreza, ili u konačnom obračunu ne uplati kompletan iznos, recimo zbog toga što nije znao da obračuna zateznu kamatu, Blic nije dobio odgovor.

– Nemamo precizna upustva o primeni novog Zakona o poreskom postupku i administraciji. Mi nismo predlagali izmene i dopune zakona. Očekujemo da ćemo ovih dana iz Ministarstva finansija, koje je i predlagač zakona, dobiti precizna upustva i tada će građanima, ali i privrednicima, sve biti do detalja objašnjeno – rečeno je Blicu u Poreskoj upravi Srbije.

Drakonske kazne počeće da se primenjuju sredinom meseca. Iz Ministarstva finansija i Poreske uprave najavljuju da će tokom ovog meseca početi intenzivnije kontrole svih poreskih obveznika – građana, firmi, preduzetnika, kao i svih onih koji rade na crno. Novi poreski „cenovnik“ primenjivaće se na prekršaje koji su pokrenuti posle marta 2014.

Poreska uprava i dalje neće objavljivati spisak građana koji duguju za porez. To zabranjuje Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Novim zakonom je predviđeno i da građani koji imaju imovinu vredniju od 350.000 evra, a ne podnesu informativnu prijavu, plaćaju kaznu u iznosu od tri odsto vrednosti imovine. Ako informativnu prijavu ne podnese firma, plaća kaznu u vrednosti tri odsto ukupnih prihoda za prethodnu godinu.

Đerđ Pap, stručnjak za poreski sistem, kaže da ne veruje da će poreznici drakonskim kaznama uticati na bolju naplatu nameta. Jer, ko plaća porez, on će to činiti i dalje, a oni koji to ne čine, ne mogu na to biti naterani kaznama.

– Ako se propišu visoke kazne za građane i privrednike, čak i kada zakasne u plaćanju, onda bi i država trebalo da plati kaznu, pošto se na žalbe po poreskim rešenjima čeka i godinu dana. Poreska uverenja se, uglavnom, ne mogu dobiti u zakonskom roku, a nije retka ni pojava da privrednici plaćaju porez na jedan račun, jer od poreznika nisu obavešteni da to treba da čine na drugi račun – zaključuje Pap.

Đerđ Pap dodaje da je visoka zatezna kamata za kašnjenje uplata rata poreza na imovinu „sasvim dovoljna kazna za građane“ i da njije bilo potrebe da se poseže sa ovako drastičnim sankcijama.

Izvor: Blic