Da bi opravdao izostanak na sudu: Advokat otvorio bolovanje kod ginekologa

Dr Dragan Jovanović, suprotno svim zdravstvenim propisima, potvrdu o nastupanju privremene sprečenosti za rad advokatu je napisao i overio svojim faksimilom i pečatom Doma zdravlja u Rekovcu.

Potvrdu ginekologa, Leković je priložio u Privrednom sudu u Kragujevcu i zahtevao da se sudski postupak, koji je izgubio jer nije došao u sudnicu, vrati u pređašnje stanje.

Posle toga sudija na tri ročišta pokušava da reši nastali problem, odnosno da utvrdi verodostojnost te potvrde. Sve vreme odbija da suprotnoj strani pokaže dokument o bolovanju.

Leković se nije pojavljivao na ročištima, ali na poslednjem je sudija suprotnoj strani dao na uvid potvrdu o bolovanju.

Vlasnica jorgandžijske radnje Sanja Vasić podnela je krivičnu prijavu policiji i tužilaštvu protiv dr Jovanovića i advokata Lekovića, koji zastupa suprotnu stranu u sporu, zbog faslifikovanja službene isprave. Žalila se Ministarstvu pravde zbog postupanja sudije.

"Osim ukoliko advokat ne dokaže da je osoba ženskog pola starija od 15 godina, postoje svi dokazi da je potvrda neistinita", kaže vlasnica radnje.

Ona objašnjava da su, posle predaje advokatovog uverenja, održana još tri ročišta na kojima nije doneta odluka validnosti te zdravstvene potvrde. Novo ročište zakazano je za 25 avgust.

"Direktor Doma zdravlja dr Pavle Mijajilović je naveo da je advokat bio na pregledu kod ginekologa", navodi Sanja Vasić.

Izvor: Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.