Šta donose izmene zakona o radu i PIO

Šta se menja...

...U ZAKONU O RADU

 • Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža
 • Pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca
 • Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju - ne više tri, već dve prosečne plate zaposlenog
 • Pravo na naknadu za noćni rad od 26%, ali ne i za smenski rad
 • Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana
 • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci
 • Gubi se pravo na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora
 • Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva sa sedam na pet (venčanje, porođaj supruge, teške bolesti članova porodice ili njihova smrt). Za dobrovoljno davanje krvi slede dva slobodna dana
 • Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca
 • Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60% osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca

...U ZAKONU O PIO

 • Počev od januara 2015. na svakih šest meseci povećava se starosna granica za odlazak žena u penziju, da bi 2032. ona bila 65. godina, odnosno da bi se izjednačila sa uslovima za muškarce. Minimalan staž je 15 godina
 • Uvodi se mogućnost odlaska u prevremenu starosnu penziju. Nju mogu da koriste svi koji imaju 40 godina staža. Od 2023. u prevremenu penziju mogu da odu muškarci stari 60 godina, a žene sa 59,6 godina. Za nedostajuće godine života plaćaju penale 0,34 % mesečno. Penzija po ovom osnovu može da im se umanji maksimalno 20,4 odsto
 • Žena koja je rodila jedno dete po tom osnovu ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a ona sa dvoje dece - jednu godinu. Žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na dodatni staž od dve godine

Blic

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.