Evo šta čeka studente i profesore od oktobra

- Studenti koji imaju manje od 60 ESPB i na budžetu su, kao i samofinansirajući koji imaju manje od 37 ESPB bodova moći će da upišu poslednju godinu studija.

- Studenti koji su započeli osnovne studije po starom planu i programu, imaju pravo da ih završe do kraja školske 2015/16. godine, odnosno do kraja 2016/17. za studente medicinskih nauka. Studenti na magistarskim studijama moraju da ih završe do kraja 2015/16.

- Školska 2014/15. godina je prelazni period sa pet ispitnih rokova. Fakulteti i dalje mogu da organizuju vanredne ispitne rokove.

- Visokoškolske ustanove moraće da učine dostupnom javnosti doktorsku disertaciju pre njene odbrane, a univerziteti će morati da uspostave javni digitalni repozitorijum u kome će se čuvati odbranjene disertacije.

- Strani državljani moći će da ispite polažu i preko elektronskih komunikacija, ako se obezbedi kontrola identifikacije.

- Zakon će omogućiti našim povratnicima da lakše nostrifikuju diplomu na šta se do sada veoma dugo čekalo, a zvanje će biti preneseno i prevedeno onako kako je stečeno u inostranstvu.

- Visokoškolska ustanova imaće obavezu da obezbedi javnost podataka u vezi sa visinom školarine, merilima za utvrđivanje visine školarine i odluku o tome. Zakon predviđa da fakulteti objavljuju podatke o onima koji diplomiraju, završe master, odbrane doktorat.

Izvor: 24 sata

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.