Šta zatekne zaštitnik građana kada bez najave poseti zatvor u Srbiji

Ombudsman kaže da u toaletima postoji video-nadzor što je narušavanje privatnosti

Poslednja nenajavljena noćna poseta u skladu sa planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obavljena je u Kruševcu 9. i 10. juna 2014. godine, navedeno je sa sajtu zaštitnika građana i tom prilikom, kako je saopšteno, uočeno je desetak propusta.

Kako se navodi u izveštaju, koji se takođe nalazi na portalu ombdusmana, između ostalog, zatečenom zadržanom licu nije uručeno pisano obaveštenje o pravima, a iako je imalo vidljivu povredu to nije pisalo u zapisniku o zadržavanju.

Zaštitnik građana je na osnovu toga dao preporuke i, kako je Tanjugu rekao njegov zamenik
Miloš Janković, ubrzo je stigao odgovor iz Kruševca na osnovu koga se može zaključiti da će se nedostaci otkloniti.

- Pitanje video nadzora, često se srećemo sa tim... i to je zabeleženo i u Kruševcu... video nadzor pokriva i toalet, što je narušavanje nečije privatnosti. Monitori se nalaze u dežurnim sobama, a često su otvorena vrata, pa to mogu videti i osobe suprotnog pola, oni koji prolaze hodnikom... - rekao je Janković.

On je istakao da se može reći da u radu policije načelno postoje određene nepravilnosti koje se zajedničkom saradnjom rešavaju kao što se vidi na primeru Kruševca.

- Prilikom nenajavljene noćne posete tamo smo našli desetak propusta i oni su blagovremeno odgovorili i po njihovom tonu pisma je očigledno da rade na otklanjanju tih nedostataka. Mi ćemo narednom prilikom, kada budemo išli u Kruševac, ponovo da dođemo nenajavljeno i proverimo da li je postupljeno po preporukama - naveo je Janković.

Podsetio je da zaštitnik građana nema mogućnost primene bilo kakvih sankcija, jer nije organ vlasti, a na pitanje kakve su bile reakcije zaposlenih u policiji prilikom nenajavljenih poseta, zamenik ombudsmana je odgovorio da sa zadovoljstvom može reći da nije bilo nikakvih prepreka da se uđe u zatvorenu ustanovu, pregledaju prostorije, sve instalacije, kao i da se obave razgovori sa zaposlenim i zatečenim licima. Osim na desetine policijskih uprava, zaštitnik građana obilazio je i kazneno-popravne zavode, okružne zatvore, psihijatrijske ustanove, centre za smeštaj neregularnih migranata.

- Ove godine smo, kada su zatvori u pitanju, poklonili posebnu pažnju maloletnicima zbog osetljivosti te populacije sa kojom, ako se ne postupa adekvatno, može doći do toga da oni ponovo čine krivična dela. Ono što je najveći problem, kada su u pitanju maloletnici u zatvorskom sistemu Srbije, je to što postoji jedan jedini centralni zatvor u Valjevu, odnosno Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, i to je veliki broj mladih ljudi na jednom mestu - objasnio je Janković.

Preporuka je da se stvaraju manje ustanove sa po na primer 50 maloletnika kako bi se napravio adekvatan pristup odnosno da tretmanski rad bude usmeren ka njihovoj resocijalizaciji, jer aktuelni sistem - veliki broj maloletnika na jednom mestu - nije u skladu sa važećim standardima. Janković je naveo i da će posebna pažnja biti posvećena zatvorima sa pojačanom sigurnošću.

Izvor: Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.