Kako da izbrišete svoju prošlost?

Porodični zakon dozvoljava da promenite ime (i/ili) prezime čim navršite 15 godina života. Dodatni uslovi su da imate moć rasuđivanja i da ste spremni da se uhvatite u koštac sa birokratijom koja nije posebno naporna niti rigozorna ako nameravate da obezbedite sebi nov identitet.

- Jedino na šta bi trebalo da obratite pažnju jeste da vaše novo ime (i/ili) prezime ne bude pogrdno, da ne vređa moral i da ne bude u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine u kojoj živite - kaže za portal Nadlanu advokat Predrag Savić.
Godišnje u Srbiji 3.000 ljudi zatraži promenu ličnog imena.

Neophodna dokumenta

Kao što smo napomenuli, dokumentacija koju bi trebalo da predate Matičnoj službi opštine na kojoj živite nije preobimna. Da vam se ne bi dogodilo da vas službenik po stoti put vraća jer vam nedostaje “još jedan papir”, evo spiska neophodnih dokumenata koje bi trebalo da pribavite pre nego što zatražite promenu imena i dobijete “nov identitet”.

1. Zahtev za promenu ličnog imena – možete da ga napišete ručno ili da otkucate na računaru i odštampate
2. Izjava za promenu ličnog imena – većina matičnih službi na svojim sajtovima ima PDF obrazac koji bi trebalo samo da odštampate i popunite
3. Izvod iz Matične knjige rođenih
4. Izvod iz Matične knjige venčanih (ovo se odnosi na žene koje su nedavno stupile u brak ili su se nedavno razvele, pa žele da promene prezime)
5. Uverenje o državljanstvu
6. Uverenje o prebivalištu ili fotokopija važeće lične karte
7. Uverenje o izmirenom godišnjem porezu – tražite u Upravi javnih prihoda
8. Uverenje suda da protiv vas nije podignuta optužnica - tražite ovaj dokument u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (Savska 17a), odnosno u sudu u gradu u kom živite
9. Dokaz o uplaćenoj taksi

Diplome koje glase na staro ime

Ako brinete šta će se dogoditi sa vašim diplomama iz srednje škole ili sa fakulteta, jer ste se ranije zvali, na primer, Miladin a sada ste Aca, trebalo bi da znate da ona ostaju originalna. Možete da ih koristite prilikom zaposlenja uz potvrdu da ste ih stekli pod drugim imenom i/ili prezimenom.
Ovu potvrdu, takođe, dobijate u matičnoj službi opštine na kojoj živite, a taksa koju bi trebalo da platite je 720 dinara.

Dokumenta ne smeju da budu starija od šest meseci, a referent u matičnoj službi će zadržati originale.

Cene
U zavisnosti od grada i opštine na kojoj živite, cene će varirati. Jedinstvenu cenu ima samo dokaz u uplaćenoj republičkoj taksi koja iznosi 720 dinara.
Tako, primera radi, na jednoj beogradskoj opštini Izvod iz Matične knjige rođenih košta 290 dinara, a na drugoj 410 dinara, dok u unutrašnjosti cene za dobijanje ovog dokumenta “idu” i do 900 dinara.
Ista je situacija i sa izvodom iz Matične knjige venčanih – sve zavisi od opštine na kojoj živite.

Sudsko uverenje da protiv vas nije podignuta optužnica košta 190 dinara, a dokument možete preuzeti za dva dana.

Uverenje o državljanstvu košta 670 dinara, a potvrda da ste izmirili godišnji porez - 580 dinara.
Dakle, za nešto više od 3.000 dinara možete da dobijete “nov identitet”.

Šta će vas koštati “ko svetog Petra kajgana”?

Nov identitet može da vam popravi samopouzdanje, i učini da se osećate bolje i drugačije. Ali, čim kročite na ulicu ili krenete u banku, čeka vas niz problema i objašnjenja... Jer, vaša stara dokumenta više nisu važeća!

Čeka vas nova akcija vađenja lične karte, pasoša, vozačke dozvole, zdravstvene knjižice – ukratko svih dokumenata koja glase na staro ime i prezime kog ste se otarasili. A to znači nov krug obigravanja šaltera, dobijanje novih dokumenata, plaćanje novih taksi... Ali, šta je to u odnosu na novi život i nove izazove?
Uostalom, u boljoj ste poziciji od porodilja - da bi aplicirale za naknadu, sve novopečene mame moraju da dostave čak 86 papira!

Snežana Moldovan

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.