Izložba "Interpretacije" Milice Murgić Ćebić

„Serija radova Interpretacije se u osnovi bavi objektnom skulpturom, odnosno istražuje umetničke radove koji su tokom vremena u polje skulpturalnosti implementirali neke nesvakidašnje i nečvrste materijale i procese do tih vremena nekarakteristične za ovo polje umetničke prakse. Misli se pre svega na umetničke radove kasnih ’60–ih i sa početka ’70-ih godina koji korespondiraju sa delima minimalne umetnosti ili konkretnim umetničkim delom visoke Moderne.

http://www.domomladine.org