Proverite svoje znanje: 12 zagonetki koje će vas vratiti u detinjstvo

Zagonetke:

1. Ako kažeš moje ime nestaću! Šta sam ja?

2. Polje nemereno. Ovce nebrojane. Rogat čobanin. Šta je to?

3. Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevetano, zadesetano. Niko ne moze otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetati i oddesetati. Samo onaj ko je zakukuljio, zamumuljio, zadevetao i zadesetao. Šta je to?

4. Bele koke ispod streje vire. Šta je to?

5. Puna škola đaka, ni od kuda vrata. Šta je to?

6. Ceo dan ide, a nikuda ne stigne. Šta je to?

7. 12 braće u pidžami, u belome žive džaku, a mirisom svojim jakim oteraju bolest svaku. Šta je to?

8. Na zelenoj vreži, crven baća streži. Sa sirom se slaže, a zdravlju pomaže. Šta je to?

9. Noge u blatu, glava u zlatu. Šta je to?

10. Tika-taka. tika-taka, svako jutro budi đaka. Šta je to?

11. Od kuta do kuta prašinu guta. Šta je to?

12. Nije teško ko pogodi, od mleka se proizvodi. Kad se čita naopačke, biće zverka, vrsta mačke. Šta je to?

Rešenja:

1. Tišina

2. Nebo, zvezde i mesec

3. Ključ i brava

4. Zubi

5. Lubenica

6. Sat

7. Beli luk

8. Paradajiz

9. Žito

10. Budilnik

11. Usisivač

12. Sir (ris)