Direkcija ponudila stanarima "smrdljivih zgrada" da se presele u naselje Stepa Stepanović

Građevinska direkcija Srbije će, kako se navodi u saopštenju, snositi troškove selidbe stanara u naselje Stepa Stepanović, kao i režijske troškove za kupljene stanove u periodu dok se ne izvrši sanacija objekata.

Ova odluka je doneta u skladu sa instrukcijama Ministarstva građevine, sabraćaja i infrastrukture.

JOŠ ISPITUJU UZROK I METODE SANACIJE
Građevinska direkcija Srbije je angažovala Laboratoriju za fizičku hemiju Instituta za nuklearne nauke Vinča za utvrđivanja uzroka hemijskih isparenja i izradu elaborata sa detaljnom prezentacijom efikasnih metoda sanacije.

– Podsećamo da je Građevinska direkcija Srbije odmah po dobijanju prvih prelimirarnih rezultata merenja 22.07.2014. godine, dala mogućnost svim stanarima da se isele iz svojih stanova, dok se ne izvrši sanacija objekata – istaknuto je u saopštenju.

Predstavnici stanara ova dva objekta u naselju “Dr Ivan Ribar” obavestili su Direkciju da je 12 kupaca stanova uslovno zainteresovano da se privremeno preseli u naselje Stepa Stepanović, dok se ne obavi sanacija objekata, dok ostalim stanarima više odgovara mogućnost da sami sebi potraže stan za koji će troškove zakupa snositi Direkcija.

Na sastanku predstavnika stanara dve zgrade u naselju “Dr Ivan Ribar”, njihovih pravnih zastupnika i GDS, postignut je visok stepen saglasnosti o elementima ugovora kojim će se definisati odnosi između Direkcije i stanara koji će samostalno tražiti privremeni smeštaj, saopšteno je iz Direkcije.

Konačna verzija ugovora će, kako je navedeno, biti definisana u najkraćem mogućem periodu.

Skupština društva Građevinske direkcije Srbije je donela odluku da Direkcija svim stanarima snosi troškove zakupa drugog stana dok se ne izvrši sanacija, troškove preseljenja stanara, troškove infostana, sve režijske troškove u kupljenom stanu, kao i troškove depozita za zakup drugog stana i evetualne troškove agencijske provizije.

Nadlanu / Izvor: Blic