Novi neprijatelji advokata – notari

Notari su preuzeli veliki deo posla sudova i advokata: sastavljaju i overavaju dokumente kao što su ugovori, testamenti, pokloni, podela imovine. S jedne strane, overa dokumenata koju su ranije radili sudovi kod notara je skuplja.

Međutim, sastavljanje dokumenata koje su obavljali advokati i koje predstavlja mnogo veći trošak notari urade za manje novca. Primera radi, overa kupoprodajnog ugovora za vrednost pravnog posla do 14 miliona dinara u sudu se do sada plaćala 39.000 dinara, plus troškovi advokata koji iznose najmanje 11.250 dinara. Sada će takav ugovor građani kod notara platiti 42.000 dinara sa sve PDV-om.

– Ono što je najvažnije ranije nije postojala zaštita kupca i prodavca. Notari, recimo, imaju dužnost da provere status nekretnine, upozore obe strane na probleme i sačine ugovor bezbedan za obe strane. Ako otkrijemo neke nepravilnosti, možemo da odbijemo overavanje akta – objašnjava Dejan Radulović, notar iz Beograda.

Ipak advokati od borbe za svoja „prava“ neće odustati. U Advokatskoj komori Beograda kažu da su Ustavnom sudu podneli inicijativu kojom traže da se zakonska rešenja u vezi sa notarima proglase neustavnim.

– Advokatura je Ustavom određena kao nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći. Niko drugi, pa ni notari, nije ovlašćen za taj domen pravne pomoći – kaže Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda.

S druge strane, notari kažu da se njihova funkcija podrazumeva pravom EU.
– Poslednjih godina javne beležnike su uvele i Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Mađarska… Notari nisu hir već potreba pravnog sistema – zaključuje notar Miodrag Glišić.

Advokati od danas u štrajku
Beogradski advokati od danas obustavljaju rad sve dok, kako kažu, njihovi paušalni poreski nameti ne budu vraćeni na nivo od prošle 2013. godine. „Nastavićemo pregovore. Sledeće nedelje treba da se sastanemo sa državnim sekretarom Ministarstva finansija. Nećemo odustati dok se ne reši problem sa drastičnim povećanjem poreza za advokaturu“, kaže Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda.

Nadlanu / izvor: Blic