Izložba Lične biblioteke patrijarha Pavla u Narodnoj biblioteci Srbije

Izložba posvećena Ličnoj biblioteci patrijarha Pavla jedan je od rezultata Protokola o saradnji Srpske pravoslavne crkve i Narodne biblioteke Srbije koji su 6. septembra 2012. godine potpisali Njegova svetost patrijarh srpski Irinej i tadašnji v. d. upravnika nacionalne biblioteke Dejan Ristić. Protokol o saradnji ima za cilj kontinuiranu brigu o bibliotečkom fondu Srpske pravoslavne crkve i do sada je realizovan čitav niz aktivnosti poput uključivanja Biblioteke Srpske patrijaršije u nacionalni uzajamni katalog, kao i stručne obrade Lične biblioteke patrijarha Pavla.

Izložba posvećena Ličnoj biblioteci patrijarha Pavla ima za cilj da odabranim reprezentativnim eksponatima predstavi veoma bogat i jezički raznovrstan fond koji broji oko 9.000 jedinica bibliotečke građe. Izložena su dela čiji je autor patrijarh Pavle, bogoslužbene knjige sa njegovim rukopisnim beleškama, različita izdanja Biblije, knjige iz oblasti teologije i one koje osvetljavaju druge religije. Izdvojene su knjige i iz različitih oblasti znanja koje su bile predmet interesovanja patrijarha Pavla, kao i one posebno koričene njemu u čast. Časopisi i neknjižna građa predstavljeni su retkim i zanimljivim izdanjima. Posetioci će biti u prilici da vide i veliki broj autografa patrijarha Pavla kojima je on označavao svoje knjige kao i njegov ekslibris. Značajan broj publikacija ima posvetu autora ili darodavca i one zauzimaju posebno mesto na ovoj izložbi.

Lična biblioteka patrijarha Pavla pripada fondu Biblioteke Srpske patrijaršije, ima status kulturnog dobra i čuva se u prostorijama konaka Manastira Svetog Arhangela Mihaila u Rakovici. Sređivanje i obrada njenog fonda i izrada štampanog kataloga čiji je prvi tom u pripremi za izdavanje, povereni su stručnjacima Narodne biblioteke Srbije koji na ovom značajnom zadatku istrajno rade već gotovo dve godine.

Narodna biblioteka Srbije realizovala je izložbu u saradnji sa Bibliotekom Srpske patrijaršije.

Realizaciju izložbe pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Autori izložbe i kataloga su Dubravka Simović, Jasmina Vukanić i Nenad Idrizović; saradnici na
izložbi i katalogu su Ljiljana Dragičević, Jasmina Trifunac i Irina Nešić; dizajn postavke i kataloga uradio je Nikola Vukanović.

Izložba će biti otvorena do 15. novembra.

https://www.nb.rs

Pogledajte još