Novac je najveći problem: Sve više parova na bračnoj terapiji

Stručnjaci tvrde da su razlozi neslaganja i svađa uglavnom loša socioekonmska situacija u zemlji, ali da su često prisutni i mnogo dublji motivi. Međutim, svi se slažu u tome, da je dobro što je u današnje vreme odlazak kod terapeuta, psihologa i psihijatra sve manje tabu tema.

Prema najnovijim istraživanjima, srećnu porodicu, više od svega karakterišu dobri odnosi puni poštovanja među članovima porodice, partnersko roditeljstvo i kvalitetno vreme provedeno sa decom, ali i u kvalitetu odnosa sa drugima. Iako materijalna bogatstva, prema rečima psihologa nisu izvor sreće, teška finansijka situacija ipak utiče na bračne odnose.

Razlike među srećnim i nesrećnim porodicama izražene su i kada su u pitanju zajedničke aktivnosti. Što više različitih aktivnosti roditelji izvode zajedno sa decom, to je njihov osećaj sreće veći, ističu psiholozi istraživači. Ali i pored toga, kada već dodje do raspada brakova i kada se partneri slože da je razlaz jedino rešenje, često zbog toga ispaštaju i mališani.

Prema najnovijim podacima, svaki četvrti brak u Srbiji završi razvodom, posebno kada su u pitanju mladi ljudi. Kriza, opšta nestabilnost i nepredvidivost poljuljala je temelje mnogih porodica, bez obzira na kult porodice koji postoji kod našeg naroda. Na potomstvo i brak sve se teže odlučujemo, a u prilog tome govori podatak da u Evropi, negativniji prirodni priraštaj od nas ima samo Bugarska.

Izvor: ntv.rs