VELIKI KONCERT DRAGOLJUBA ĐURIČIĆA I BALKANSKE LAVINE

Tokom meseca avgusta, u Centru je školu bubnja vodio Dragoljub Đuričić. Sa polaznicima škole, Đuričić će nastupiti 12. septembra, na velikom koncertu.

Više informacija o koncertu, kao i rezervacije karata, možete dobiti pozivom na broj telefona
011/ 3582-493.

http://www.kucera.rs

Foto: Promo