Izložba ”Buka Industrije” Darka Trajanovića

Industrijska revolucija označila je početak novog doba u istoriji čovečanstva. Ipak, moglo bi se reći da smo mi deca postindustrijske ere, kada stara industrijska postrojenja dobijaju novu funkciju i polako postaju svojevrsna tabula rasa na kojoj se ispisuje savremena vizuelna kultura.

Napušteni industrijski hangari pretvaraju se u skvotove, galerije, prostore za održavanje muzičkih manifestacija, a u nekim slučajevima bivaju pretvoreni u stambene jedinice.

Serija radova Buka Industrije, slikara Darka Trajanovića, ispituje ove prostore, njihov kreativni potencijal i sublimnu atmosferu koja neminovno karakteriše kako funkcionalna tako i napuštena industrijska postrojenja. Darkove slike kao da su nastale tokom urban exploration-a, na licu mesta, u slabo osvetljenim, memljivim i jezivim napuštenim objektima.

https://www.facebook.com/galleryinex
https://www.facebook.com/events/1482748701999646/