FATALNI SUSRETI: Da li kratkotrajno ili dugotrajno – više nije presudno!

Naučnici su se bavili pitanjem da li može nečiji stres (a ponajviše osobe koju ne poznajemo/stranca) da uznemiri i nas. U eksperimentu je učestvovalo nekoliko stotina žena i muškaraca.

Kad dvoje ljudi podeli samo par zajedničkih momenata mogu jedno drugom da utiču na raspoloženje. Zapravo, jedan može preuzeti osećaje druge osobe, ili, čak, i fizičke reakcije te druge osobe koja se eventualno nalazi u nekoj neprijatnoj situaciji. Ispitanici su bukvalno tokom eksperimenta “ugradili” osećaje partnera u svoje osećaje. Samim tim što su otkrili da dele neke zajedničke interese, povezali su se psihološki i emotivno – rekao je David Cvir .

Kod ispitanika koji su smatrali da su se povezali s partnerom, povećao se i krvni pritisak i otkucaji srca.

Međutim, ovakvo saznanje nije previše neobično. Do sada smo tu ''podeljenu emociju'' poistovećivali sa empatijom koja je postojala kod ljudi u vezama, ili jako bliskim prijateljskim/ljubavnim odnosima.

Ono što je bilo interesantno saznati tokom istraživanja je da je ovaj ''prenos emocija'' sa jedne osobe na drugu bio prisutan i kod osoba koja se pre toga nisu poznavale. Dakle, dalo se zaključiti da se emocije prenose energetskim poljem koje dalje oblikuje nečije ponašanje.