Upozorenje stručnjaka: Srbija na udaru bujica!

– Cela teritorija Srbije južno od Save i Dunava ugrožena je bujičnim vodotokovima. Ima ih u slivu Drine, Zapadne Morave, Južne Morave i u neposrednom slivu Velike Morave, pa čak i u Vojvodini, na Fruškoj gori i Vršačkom i Titelskom bregu – kaže profesor Ratko Ristić sa Katedre za bujice i eroziju na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

* 70 i više ljudi stradalo je u bujicama u Srbiji u poslednjih 60 godina (bez 2014.)
* 8 milijardi evra štete napravile su poplave do 2014.
* 30 miliona evra potrebno je svake godine ulagati u uređenje rečnih slivova u Srbiji
* 800.000 evra je maksimalno godišnje ulaganje u uređenje rečnih slivova

Pogledajte kako je juče izgledalo selo Boljetin – fotografije su napravljene iz vazduha.

On ističe da je u prošlosti bilo nekoliko velikih bujičnih poplava u Srbiji.

– Na području Vlasotinca bila je bujična poplava 1988, u slivu Kolubare je tokom devedesetih i dvehiljatih godina bilo nekoliko velikih izlivanja. Bilo ih je i na manjim vodotokovima sliva Južne Morave i na direktnim pritokama Drine – ističe Ristić.
Situacija u Kladovu i dalje je dramatična.

Preventivne mere za zaštitu od bujica

– Biološki radovi: pošumljavanje, zatravljivanje i melioracija degradiranih površina
– Biotehnički radovi: sanacija jaruga sistemom živih pletera (kolje pobijeno u zemlju i prepleteno vrbovim prućem), terasiranje poljoprivrednih površina (na padinama se prave terase sa kontranagibom da voda ne bi oticala niz nagib, nego da ostaje na terenu i služi za navodnjavanje) i konturna obrada zemljišta (ne ore se nizbrdo, nego se zemljište obrađuje po konturi)
– Tehnički radovi: pregrade za zaustavljanje nanosa, regulacija bujičnih korita, mikroakumulacija i retenzija (akumulacija koja se planirano ispušta)

Izvor: Kurir