„Zeleni” kredit: Nova oprema vrhunskog kvaliteta

Modernizacija kopova Rudarskog basena „Kolubara”, započeta montažom prvog i drugog BTO sistema za kop „Tamnava-Zapadno polje”, nastavlja se kroz projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”.

Projekat vredan 182 miliona evra, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), nemačka KfW banka i EPS (koji će obezbediti 28 miliona evra), omogućiće da najsavremenija oprema koja se u ovom trenutku može naći u Evropi bude ugrađena u bager, transportere, odlagač i napajanje za polje „C”, ali i opremu za homogenizaciju uglja za tamnavske kopove. Cilj projekta je ušteda novca, ali i uglja kao neobnovljivog resursa i smanjenje emisija štetnih gasova.

Projektom A obuhvaćeni su projektovanje, izrada i montaža BTO sistema za budući površinski kop Polje „C”. Vrednost ovog dela projekta je 80 miliona evra i finansira se kreditom EBRD banke. „Zeleni kredit” čine još projekti B (odlagač za površinski kop „Tamnava Zapadno-polje”) i C (oprema za upravljanje kvalitetom uglja na tamnavskim kopovima). Sredstva za projekte B i C od 74 miliona evra obezbedila je KfW banka.

Projekat A, odnosno BTO sistem, sastoji se od četiri paketa. Prvi paket (A1) je rotorni bager a isporučilac je kompanija „Tisen Krup”. Drugi paket (A2) čine četiri transportera sa trakom dugom pet kilometara, uključujući napajanje odnosno dispečerski centar, i transportnu platformu za nošenje pogonskih stanica. Izvođač radova je poljska firma „Kopeks”. Paket A3 je odlagač, a izvođač kompanija „Sandvik”. Paket A4 je sistem za napajanje a za ovaj deo projekta izvođač je domaća firma „Montprojekt”.

Prvi ugovori za projekat A su potpisani u martu 2013. godine i stupili su na snagu u junu za pakete A1 i A2, u julu za paket A3 i u oktobru za paket A4. Predviđeni rok za izradu celokupne opreme je kraj 2015. godine. U toku je završna faza usvajanja inženjeringa, što je ključna faza za realizaciju celog projekta.

- Zahvaljujući bogatom iskustvu, tim „Kolubare” i EPS-a tokom izrade inženjeringa pokušava da u opremu koja treba da bude isporučena ugradi najsavremenija tehnička dostignuća. Kroz deo inženjeringa sa izvođačem se usaglašava optimalna oprema, kako bi eksploatacija bila što kvalitetnija – objašnjava Dobrivoje Stefanović, menadžer projekta BTO sistema.

- Sličan bager smo već imali na kopu „Tamnava-Zapadno polje“, izvođač je takođe bio „Tisen Krup”. Imamo značajno iskustvo u primeni ove vrste opreme, pa smo u novi bager, kao i transportere koje isporučuje „Kopeks” ugradili i određena poboljšanja. Sa kompanijom „Kopeks” smo imali iskustva sa isporukom na prvom BTO sistemu na kopu „Tamnava-Zapadno polje“. Jedini nepoznati izvođač za nas je „Sandvik”, ali sa njima do sada imamo vrlo dobru saradnju. Njihov projektni tim uvažava iskustvo koje imaju „Kolubara” i EPS tako da su sva rešenja koja smo predložili naišla na podršku.

Nakon usvajanja baznog inženjeringa, što znači da su glavni koncepti odobreni, u toku je usvajanje detaljnog inženjeringa. Kada je u pitanju paket rotorni bager, u toku je završna faza izrade detaljnog inženjeringa. Postoji kašnjenje od oko tri meseca, koje prema mišljenju izvođača, neće uticati na pomeranje projekta. Međutim, kod ovog paketa postoji objektivna bojazan da bi moglo doći do određenog probijanja rokova u izradi opreme, pre svega čelične konstrukcije. Naime, izradu čelične konstrukciju i većeg dela mašinske opreme za bager, izvođač je dogovorio sa „Kolubara-Metalom”. Zbog organizacionih promena, s obzirom da u trenutku ugovarnja opreme „Kolubara-Metal” nije bio deo RB „Kolubara”, a sada podleže procedurama EPS-a, nabavku materijala za izradu opreme nije bilo moguće realizovati dok nije usvojen plan poslovanja EPS-a, a samim tim i plan investicija RB „Kolubara”.

Stefanović objašnjava da je u cilju prevazilaženja ovog problema krajem aprila održan sastanak sa menadžmentom „Kolubare“ i „Tisen Krupa”. Na sastanku su sagledani objektivni problemi i usvojen plan aktivnosti kojima će se termin plan vratiti u okvir predviđen ugovorom. Zaključak je da postoje mogućnosti da se kašnjenje nadoknadi tokom dalje realizacije projekta. Usvajanje detaljnog inženjeringa se očekuje tokom avgusta.

- Kada je u pitanju paket A2, imali smo malo kašnjenje u usvajanju detaljnog inženjeringa, uslovljeno zahtevima za dodatnim pojašnjenjima u vezi statičkih proračuna, pogonske stanice i transportne platforme - kaže Stefanović. - Za sve pakete i uspešan rad opreme u pogledu kasnijeg održavanja insistiramo na maksimalno preciznoj izradi tehničke dokumentacije, kako na nivou detaljnih crteža, tako i u pogledu statičkih proračuna i proračuna pogona. Izvođač garantuje da kašnjenje u izradi inženjeringa neće uticati na rok završetka opreme. Ovo je prvi izvođački projekat koji je već startovao sa izradom opreme. U dva navrata smo imali prijem dela opreme od kompanije „Kopeks”, a kvalitet izrade je na vrhunskom nivou.

Kada je u pitanju treći paket, odnosno odlagač, aktivnosti se odvijaju prema planu. Početkom jula je urađen prijem detaljnog inženjeringa, a u avgustu je najavljen prijem opreme u nekoliko fabrika.

Sve u roku
Što se tiče paketa A4, sistema za napajanje, inženjering je usvojen i izvođač je ispostavio zahtev da mu se preda plac za početak izvođenja radova. Napajanje povezuje sve trafostanice u sistemu istočnog dela basena preko optike i energetike, a sistem se nadzire iz novog dispečerskog centra. Sistem za napajanje služi za napajanje energijom i povezuje sva tri dela projekta. Kod ovog paketa postoji najmanji problem da se obaveze izvrše u predviđenom roku, s obzirom da nema velike isporuke opreme.

Z. Badnjević

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.