Proglašena četiri nova zaštićena područja u Srbiji

Šumski kompleks na severu Kučaja, Strogi rezervat prirode "Mustafa", stavljen je pod zaštitu da bi se očuvala autohtona, očuvana, polidominantna, mezofilna šumska zajednica mezijske bukve i hrasta kitnjaka na silikatnoj podlozi koja je identifikovana kao prioritetan tip staništa od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Prisustvo kitnjaka je posebno značajno, jer je to poslednji veći kompleks kitnjaka u bukovim šumama. Starost stabala u rezervatu dostiže preko 200 godina. Ovakva područja netaknute prirode naročito su značajna sa aspekta zaštite i širenja ugroženih vrsta, i kao svojevrsne laboratorije na otvorenom, čija očuvanost omogućava naučna istraživanja i praćenje prirodnih pojava i procesa.

"Prerasti u kanjonu Vratne", geomorfološki fenomeni koji se nalaze u istočnoj Srbiji na teritoriji opštine Negotin, jedinstveni su oblik podzemne i površinske kraške morfologije nastale lokalnim poniranjem rečnog toka i urušavanjem delova tavanice rečne pećine. Reka Vratna je u krečnjačkoj podlozi usekla klisuru u kojoj su, na dužini od 3 km, formirana tri prirodna kamena mosta – prerasti: Suva prerast, Velika prerast i Mala prerast.

Područje "Goč-Gvozdac" smešteno je između planine Stolovi i masiva Željina i Kopaonika u centralnoj Srbiji, na području opština Kraljevo i Vrnjačka Banja, i prostire se na površini od 3.957,17 ha. Njegove naročite prirodne vrednosti oličavaju mešoviti šumski ekosistemi bukovo-jelovih šuma, šuma crnog bora, subalpijske bukove šume i šume planinskog javora sa bukvom, kao i biodiverzitet divljih vrsta. Tu je zabeleženo prisustvo i endemičnih, retkih i ugroženih vrsta kao što je varijetet crnog bora ili planinski javor, endemit Balkanskog poluostrva.

Predeo izuzetnih odlika Kamena Gora prostire na na područje opšštine Prijepolje na površini od 7.762,33 ha. Prisutne predeone, hidrološke, geomorfološke i biološke vrednosti ovo područje čine jedinstvenim.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.