Facebook psihoza puni psihijatrijske bolnice

Proganjaju me... Najčešći su slučajevi umišljenih proganjanja preko društvenih mreža. Svi pacijenti lečeni su bolnički, uz pomoć lekova, antipsihotika

Proganjaju me preko Facebooka ili prate putem Twittera, psihoza je s kojom je više pacijenata stiglo na psihijatriju u bjelovarsku bolnicu. Psihijatrija takve opise naziva sumanutim idejama, a među njima su najčešća upravo umišljena proganjanja.

Pre ere interneta i društvenih mreža oboleli su najčešće imali sumanutu ideju proganjanja preko satelita ili recimo TV ekrana.

Danas su u taj spektar ušli i sasvim novi pojmovi s kojima se susrela dr. Dunja Drobac, specijalistkinja psihijatrije u spomenutoj bolnici.

Lečenje je doživotno

– Globalnom upotrebom interneta i različitih društvenih mreža sve se češće javljaju sadržaji poput proganjanja preko Facebooka, Twittera i sličnih mreža. Analizom sadržaja i formi tih specifičnih tzv. Facebook psihoza zaključujemo da one nisu novi dijagnostički entitet, nego modifikovani sadržaj već poznatih formi sumanutih ideja proganjanja, emitovanja i kontrole. U proučavanju sumanutih ideja od ključnog je značenja uvažavanje aktuelnog društvenog i kulturnog konteksta – objašnjava dr. Drobac ističući razliku između psihoze i ovisnosti. Pacijenti s ovim problemom nisu, odnosno ne moraju biti ovisni o internetu i društvenim mrežama, već imaju psihotični poremećaj s karakterističnim simptomima.

Na takve psihičke poremećaje redovno utiču, objašnjava dr. Drobac, kulturni i istorijski činioci, okolina, aktuelna društvena situacija...

– Karakteristično za psihoze je što ti pacijenti ne testiraju realitet, a osobe s problemom ovisnosti nemaju taj problem i leče se na drukčiji način. Psihotičnog pacijenta lečimo u bolnici – kaže dr. Drobac dodajući, u vezi s tretmanom, da je važna razlika je li reč o bolesti ili poremećaju. U slučaju bolesti lečenje je zapravo doživotno, odnosno pacijent može svoje stanje držati pod kontrolom uz pomoć lekova, dok je kod poremećaja lečenje kraće i pacijent će verovatno ozdraviti.

I u jednoj i drugoj varijanti leči se antipsihoticima. No, ono što je nužno jeste u inicijalnom razgovoru s pacijentom tražiti i informacije o korišćenju društvenih mreža. I to je krucijalna razlika u odnosu na prethodne godine.

Izraelsko istraživanje

– Koristi li pacijent internet i društvene mreže dragocen je podatak kom bi trebalo pristupiti s jednakom ozbiljnošću kao i kod uzimanja drugih podataka, poput onih o navikama pacijenta ili eventualnoj zloupotrebi psihoaktivnih supstanci – zaključila je dr. Drobac koja je ove slučajeve, zajedno s koleginicom dr. Janom Pušić, obradila i u stručnom radu.

Povezanost psihoza i Facebooka, odnosno društvenih mreža, utvrđena je i jednim stranim radom, onim dr. Uri Nitzana sa Univerziteta u Tel Avivu.

Prema istraživanju dr. Nitzana, pacijenti koji su imali takve napade imaju i neke zajedničke osobine poput usamljenosti i neiskustva s tehnologijom.

Nadlanu / 24sata.hr

Pogledajte još