fbpx

Danas je svetski dan hrane: Svaki treći korisnik narodnih kuhinja u Srbiji je dete!

Na nacionalnom nivou niz faktora utiče na uspeh razvoja porodične poljoprivrede i to: agroekološki uslovi i teritorijalne karakteristike, ekološka politika, pristup zemljištu, prirodnim resursima i tržištima, pristup tehnologiji, savetodavnim službama, finansijama, demografskim, ekonomskim i socio-kulturalnim uslovima.

U prvoj polovini 21. veka sa porastom svetske populacije na 9 milijardi ljudi, potražnja za hranom će se uskoro udvostručiti, a istovremeno usevi će se sve više koristiti kao bioenergent i u druge industrijske svrhe.

Zbog čega nam se dešavaju poplave?
Poljoprivreda je prinuđena da se takmiči za zemljište i vodu sa gradskim naseljima, a istovremeno je pod pritiskom adaptacije na klimatske promene, pokušavajući da pomogne očuvanju prirodnih staništa, očuvanju ugroženih vrsta i biodiverziteta.

Ipak, činjenica je da će sve manje ljudi živeti u ruralnim oblastima i sve manje će se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Zato je neophodan razvoj novih tehnologija radi povećanja proizvodnje sa sve manje zemljišta i sve manje radne snage.

Danas je skoro 842 miliona ljudi širom sveta hronično neuhranjeno. Stoga su neophodne multisektorske akcije i intervencije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, obezbeđenje prirodnih resursa, a posebno intenzivirati aktivnosti u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja.

Svetlana Mijatović, načelnica odeljenja sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, izjavila je da u smislu bezbednosti hrane “posebnih negativnih primera i ekcesa nismo imali u poslednjim godinama”, jer se redovno sprovodio monitoring gotove hrane koja se pojavljivala na tržištu, bez obzira da li se radilo o hrani domaćeg ili stranog porekla.

Meso koje ubija: Prionska bolest i masovno stočarstvo!
Prema podacima s kraja prošle godine, statistika pokazuje da od ukupnog broja korisnika narodnih kuhinja u Srbiji (34.600) svaki treći je dete!

Zabrinjavajuć je i podatak da se na evidenciji Republičkog centra za socijalni rad tokom 2012. godine nalazilo više od 177.171 dece, od kojih je više od 102.000 socijalno i materijalno ugroženo.

Izvor: Ekokutak

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.