Sakari Viika / A Book of Memories

Dok u okviru AIR programa bude radio na materijalu za svoju sledeću publikaciju, posetioci će imati uvid u njegov prethodni projekat.

Osnovni postulat njegovog rada podrazumeva observaciju okoline. Fotografije sa same nameću, Vikka ih nikada ne režira, on ih samo uočava u širem kontekstu, ekstraktujući ih, tako da dokumentarnost igra značajnu ulogu u njegovom radu, a ona podrazumeva i dodatu vrednost svake fotografije- njeno delovanje izvan okvira kadra.

Bavi se ljudskom sredinom, ali na njegovim fotografijama ljudi nisu tako čest subjekat, zbog toga što više obraća pažnju na posmatrača koji se stavlja u tu okolinu posmatranjem.

Izložba će biti otvorena do 6. novembra

http://www.sakariviika.com/

Pogledajte još