Više arheoloških radova na lokalitetu TE „Kostolac B”

To su, prema rečima Zorana Vukovića, direktora ove Direkcije, objekti koji su veoma bitni za dalje napredovanje kopa, 110 kV – dalekovod i trafostanica „Rudnik 4”.

– Ove godine smo na Arheološkom nalazištu „Viminacijum” imali velike poslove zbog preseljenja mamuta koji se nalazi na zapadnoj granici kopa. To je bila obaveza PD „TE-KO Kostolac” po ugovoru, a vrednost preseljenja je bila 30 miliona dinara – rekao je Vuković.

– Naša pomoćna mehanizacija pružila je pomoć u preseljenju, a nakon toga svojim sredstvima delimično smo završili zemljane radove oko novog položaja na kome se sada nalazi „Vika”. PD „TE-KO Kostolac” ima godišnje ugovore sa Arheološkim institutom, koji predviđaju dalje arheološko istraživanje ispred fronta otkopavanja. U ovoj godini se to područje širi i na zapadni deo PK „Drmno”, ispod Viminacijuma, tako da ćemo nastaviti sa arheološkim radovima dok bude bilo potrebe. Ove godine je nakon javne rasprave, u kojoj smo učestvovali, urađen Plan posebne namene Arheološkog lokaliteta „Viminacijum”. Taj dokument je bitan i za PD „TE-KO Kostolac”, zato što neki naši objekti prelaze preko arheološkog područja, a takođe bi se stvorila mogućnost za knjiženje Arheološkog instituta na parcelama koje smo otkupljivali za njihove potrebe.

Tokom sledeće godine planira se intenziviranje arheoloških radova na lokalitetu Termoelektrane „Kostolac B”.

– Paralelno sa izvođenjem radova na izgradnji novog postrojenja za odsumporavanje, u toku su i arheološki radovi, a otkrivene stvari moraju biti preseljene u toku sledeće godine. Ovi planovi zavisiće od raspoloživih finansijskih sredstava. Trudimo se da idemo ispred napredovanja kopa, da arheološki radovi, pre svega geofizika, budu urađeni godinu dana pre nailaska kopa, kako bi se u slučaju nekih otkrivenih objekata moglo i završiti preseljenje pre nego što kop dođe do te zone – rekao je Vuković. – Nadamo se da, ukoliko budemo zadržali ovaj tempo, više nećemo biti u situaciji da se ne radi na vršnoj etaži zato što nisu završeni arheološki radovi ili zato što nisu preseljeni već otkriveni objekti.
P. Životić

Foto: EPS

Slični članciMore from author

Ostavite komentar

Your email address will not be published.