Osposobljavanje površinskog kopa: Ispumpano 106 miliona kubika vode

Majske poplave kakvih u Srbiji nije bilo čitav vek nanele su ogromne štete Rudarskom basenu „Kolubara”, a površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” pretvorile u jezero. Nakon poplavno-bujičnog talasa, ovaj kop je potpuno potopljen i u njega se ulilo 187 miliona metara kubnih vode.

Površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” je do poplava bio nosilac proizvodnje RB „Kolubara” i na ovom ugljenokopu se proizvodila polovina ukupno proizvedenog uglja na kolubarskim kopovima. U 2013. godini na sva četiri kopa RB „Kolubara” je proizvedeno 30,7 miliona tona uglja, od čega 14,6 miliona tona na ovom tamnavskom kopu. Vraćanje u pređašnje stanje „Kolubarinog” nosioca proizvodnje je dugotrajan proces i zadatak kakav do sada niko nije rešavao.

Slobodan Kostadinović, mašinski inženjer na vodovodu „Kalenić” i po rešenju nadzorni organ na ispumpavanju vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje”, kaže da je ispumpavanje vode iz kopa „Tamnava-Zapad” počelo 25. jula, kada je pumpa koja je stigla iz Kovina uključena u posao, a sve do 16. septembra su na ovom poslu bili angažovani sopstvena oprema i ljudstvo. Posao ispumpavanja na tenderu je dobila firma „Energotehnika Južna Bačka” iz Novog Sada, zajedno sa rumunskom firmom „SC Ness Proiect Europa SRL” i sa radom su počele 16. septembra.

Izvođač radova radi sa 20 pumpi, za koje je bilo potrebno montirati 10 cevovoda velikog promera. „Kolubarine” pumpe su postavljene na tri lokacije, a sve rade 24 časa dnevno.
Zabeleženi nivo vode posle majskih poplava u kopu bio je 76,56 metara, a 24. novembra u osam sati ujutru, kada se očitavaju protokomeri, 58,86 metara, što znači da je nivo vode do tada oboren za 17,69 metara. To je datum kada je evidentirano da je ukupno ispumpano 106 miliona kubika vode, od čega je 47,5 miliona kubika upisano kao rezultat rada novosadskih pumpi.

Protokomeri koji mere količinu ispumpane vode svakodnevno se očitavaju, to su redovne kontrole, a prisutni su predstavnici kopa, izvođača radova, dok je Institut „Jaroslav Černi” postavljen kao supervizor za kontrolu.

S obzirom na to da nivo vode opada, rad će vremenom biti komplikovaniji, jer je veća razlika između usisne i potisne moći. Posao će biti složeniji. jer je reč o cevima velikog promera koje su teške, pa će manipulacija njima biti otežana, posebno kada bude padala kiša, što je realno očekivati za period pred nama.

Tehnički direktor kopa „Tamnava-Zapadno polje“ Goran Tomić istakao je da su u poseti bili predstavnici Svetske banke, koja kreditira projekat ispumpavanja vode iz kopa i tom prilikom iskazali zadovoljstvo kako teče proces ispumpavanja i efektima tog procesa na životnu sredinu. Nije zabeležen nijedan incident u toj sferi, a analize vode iz kopa su pokazale da je ona boljeg kvaliteta nego voda u reci Kolubari.

U izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine RB „Kolubara” navodi se da se vrši redovno ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja. Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovanih strana po bilo kom osnovu u vezi sa zaštitom životne sredine kada je u pitanju realizacija projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Izlovljena riblja mlađ iz kopa „Tamnava-Zapad”
Povlačenje vode tokom ispumpavanja na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” doprinelo je formiranju vodenih revira, odnosno jezerca. Time su se stekli uslovi za izlovljavanje riblje mlađi iz zaostale vode. Tokom novembra, u saradnji sa ovlašćenom ustanovom „Ekoribarstvo” iz Valjeva, organizovano je jedno izlovljavanje i tom prilikom spaseno je nekoliko vrsta riblje mlađi: beovica, klena, sunčanica, karaša, bodorke i neriba. Sva evakuisana riblja mlađ vraćena je u reku Kolubaru.

M. Dimitrijević

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.