Kua brojevi: Koji je vaš kua broj i šta to znači?

Kada spavate, dobro je da Vam glava kada ležite bude okrenuta ka dobrom smeru. To je najbitnije.

Kada sedite za stolom, pravac gledanja mora da bude dobar pravac, da gledate ka njemu.

Ako partner i Vi imate drugačije kua brojeve, onda gledajte da spavate u pravcu "glave kuće", muškarac je bitniji, tako da se upravljajte prema njemu, ako spavate u istom krevetu.

Da biste saznali koji su vaši povoljni i nepovoljni pravci, prvo morate saznati vaš lični kua broj. Broj će odrediti kojoj grupi pripadate. Tek tada možete koristiti energiju vaših povoljnih pravaca.

Računanje broja:

Saberite dve poslednje cifre vaše godine rođenja. Ukoliko dobijete dvocifren broj, saberite do jednocifrenog. Kua broj se različito izračunava za muškarce i žene.

Primer za muškarce:
Muškarac rođen 1981.
8+1=9
Oduzmite od broja 10.
Kua broj je 1.

Primer za žene: Žena rođena 1981.
8+1=9
Dodajte broj 5.
9+5= 14
1+4=5
Kua broj je 5.

Značenje kua brojeva:

Istočna grupa, pozitivni pravci

Istočna grupa, negativni pravci

Zapadna grupa, pozitivni pravci

Zapadna grupa, negativni pravci

Pozitivni pravci (redom počevši od najboljeg)

Sheng Chi (Najbolji pravac) - ponekad ga zovu i Pravac uspjeha, obzirom da je njegova energija usmjerena na rast i napredak, napose u karijeri. Otvara nam mogućnosti za dobre početke i lagodno prikupljanje materijalnih dobara. No on je i više od toga, jer stvara optimizam i pozitivan stav prema sebi samima i životu. Stoga niti ne čudi da njegova energija pripada elementu drveta.

Tian Yi (Pravac zdravlja) - ponekad ga zovu i Nebeski liječnik, prema kineskom originalu. U ovom pravcu treba spavati i ležati kada je čovjek bolestan, kako bi se pospiješilo ozdravljenje. Kada smo zdravi, Pravac zdravlja daje nam energiju kako bismo bili otporniji na vanjske utjecaje i bolesti. Njegova majčinska energija pripada elementu zemlje.

Nien Yan (Pravac Ljubavi) - u prijevodu znači "Produljeni život", a povoljno utiče na veze, ljubav, brak i seksualni život, što se smatra temeljima sretnog i dugog života. Energija ovog pravca pripada elementu metala.

Fu Wei (Pravac osobnog razvoja)
- ovaj pravac nam pomaže za vrijeme učenja i obrazovanja pojačavajući inteligenciju, te pri meditaciji ili molitvi. Okrenutost prema ovom pravcu pomaže nam u stjecanju životne mudrosti i duhovnog razvoja. Energija ovog pravca pripada elementu drveta.

Negativnii pravci (redom od najmanje opasnog prema sve opasnijima)

Huo Hai (Nesretni pravac) - ovo je najmanje negativan pravac koji donosi neke sitne neprilike i poteškoće u svakodnevni život i otežava postizanje uspjeha. Čovjeku se čini kao da ga progoni peh u životu. Energija ovog pravca pripada elementu zemlje.

Wu Gui (Pravac pet duhova) - energija ovog pravca je takve prirode da osoba stječe dojam da je "ukleta"; "uvračana" ili slično. Moguće je postići uspjeh, ali kada je isti u samom vrhuncu naglo i neočekivano dolazi pad, koji nije moguće ublažiti niti ispraviti. Osobe pogođene ovakvom vrstom energije često su vrlo teške naravi i svađalački nastrojene. Energija ovog pravca pripada elementu vatre.

Liu Shar (Pravac šest ubojstava) - energija ovog pravca kada se često boravi okrenut prema njemu uzrokuje neprilike u ljubavnim ali i poslovnim vezama, čineći osobu u očima partnera antipatičnom i neprihvatljivom. Energija ovog pravca pripada elementu vode.

Jueh Ming (Pravac potpunog gubitka) - ovo je najnesretniji mogući pravac koji donosi sve vrste zle kobi koje samo u svojim najcrnjim morama možete zamisliti. Gubitak novca, propast karijere i sitne ozljede samo su najblaži oblik ove vrste energije. U svojoj punoj snazi ona donosi teške i smrtonosne bolesti, izuzetno težak životni put, katastrofe svih mogućih vrsta, pa čak i smrt. Energija ovog pravca pripada elementu metala.

pozdrav suncu/feng-shui-dom.com

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.