Štikle su ipak najveći ženski adut u zavođenju

Nikolas Guegan sa Univerziteta u južnoj Bretanji je sa saradnicima sproveo istraživanje o tome na koji način visina ženske potpetice utiče na ponašanje pripadnika suprotnog spola. Studiju je podelio u četiri eksperimenta.

U prvom, u kom je učestvovalo 90 muškaraca, Guegan analizirao je njihove odgovore nakon što ih je 19-godišnjakinja u visokim potpeticama, a zatim u ravnim cipelama zamolila da ispune anketu o jednakosti polova. U drugom eksperimentu učestovalo je 180 žena i 180 muškaraca. Četiri žene, u štiklama ili u ravnim cipelama od učesnika tražile odgovore na pitanja o prehrambenim navikama. Treći eksperiment je proučavao spremnost 180 muškaraca i 180 žena da priskoče u pomoć ženi koja je slučajno ispustila rukavicu na ulici. I ovaj put je žena naizmenično bila u visokim, odnosno ravnim cipelama. I poslednju eksperiment sproveden je u baru gde je Guegan pratio ponašanje 36 mladića prema ženama u visokim potpeticama i onima u ravnim.

Rezultati istraživanja prva tri eksperimenata pokazali su da su muškarci bili spremniji da pomognu ženi kada je nosila cipele s visokim potpeticama, nego kada je bila u ravnim cipelama, a četvrti je pokazao da muškarci u baru radije i brže prilaze ženama u visokim potpeticama.

Guegan smatra da muškarci povezuju žene u visokim potpeticama sa slanjem određene seksualne poruke, verovatno zato što im takvu poruku šalju atraktivni ženski modeli u štiklama koje redovno viđaju u medijima.

“Muškarci uopšteno procenjuju ženin seksualni interes, posebno proučavajući njen stil oblačenja i dolaze do pogrešnog zaključka. Ženu u visokim potpeticama doživljavaju kao ženu koja šalje poruku seksualne zainteresovanosti, što ne mora da ima veze sa njenom obućom”, objasnio je on. “Upravo takvo pogrešno tumačenje objašnjava zbog čega su muškarci bili spremni da prihvate učestvovanje u anketi, pružiti im pomoć ili im prići u baru.”

Drugo objašnjenje je ono da način na koji žena hoda u štiklama, a nesumnjivo je drugačiji od onoga u ravnoj obući, povećava njenu privlačnost za muški pol, kaže Guegan i dodao da su pretpostavke hipotetičke i da je potrebno da se sprovede još dodatnih istraživanja. Rezultati su objavljeni u časopisu Archives of Sexual Behavior.

A kada je o štiklama reč, nije naodmet spomenuti ih i u malo drugačijem kontekstu. Naime, britanski lekari su prošle godine uz pomoć najnovijeg 3D skenera kod brojnih pacijentica otkrili brojna oštećenja i deformacije kostiju stopala, zglobova i mišića. Na ženama je da odluče da li im draža pažnja muškarca na ulici ili ortopeda u ordinaciji.

cosmopolitan

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.