Ivan Mangov dobitnik nagrade RANKO RADOVIĆ za izložbu OSVEŽAVANJE MEMORIJE

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i Potisje Kanjiža AD, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije.

Pokrovitelji Nagrade su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Nagrada se dodeljuje za:

1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;

2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;

3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2014. godine. Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 16 kandidata, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 16 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 15 kandidata.

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je u ponedeljak, 22. decembra 2014. godine u 13.00 sati u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Na dan dodele Nagrade u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa. Izložba će trajati do 25. decembra 2014. godine. Tokom aprila (maja) 2015. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

NAGRAĐENI

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu doneo je Odluku da se nagrada za 2014. godinu ne dodeli.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo doneo je Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli: Studiu AUTORI, Dijani Novaković , d.i.a., Maji Trbović, d.i.a., Aleksandri Nikitin, d.i.a., Dušanu Nenadoviću, d.i.a. za Objekte C i D, Mokrin, Srbija, 2014. Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije dodeli:mr Ivanu Mangovu, d.a. za arhitekturu i dizajn izložbe Osvežavanje memorije,Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, 06. novembar 2013. - 01. mart 2014. godine.


Ivan Mangov

Žiri Nagrade

Kategorija (1)

1. prof. dr Ljiljana Blagojević, dipl. inž. arh. (predsednica)
2. prof. dr Milena Dragićević Šešić, kulturološkinja
3. prof. dr Dubravka Stojanović, istoričarka

Kategorija (2)

1. prof. dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti (predsednica)
2. prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista, teoretičar, predavač i publicista
3. prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka umetnosti i medija

Kategorija (3)

1. Vlada Slavica, dipl. inž. arh. (predsednik)
2. prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.
3. prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž. arh.

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2014

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

• mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
• Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
• Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
• doc. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. - Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
• prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
• Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
• Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
• prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
• mr Maja Skovran, slikarka. – Radio-televizija Srbije
• dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.