IZMENE ZAKONA: Komunalna policija će dobijati podatke od MUP-a

Zakon predviđa tesnu saradnju komunalaca sa policijom. Komunalni policajci će, kada je to potrebno, dobivati od MUP-a lične podatke za građane, vozila i sve druge informacije. Međutim, policija će, da bi se sprečile zloupotrebe, morati da evidentira ko im je iz komunalne policije i zašto tražio podatke, piše Blic.

Komunalni policajci mogu da koriste sredstva prinude, ali samo kada je to apsolutno nužno. Ali ukoliko recimo, vozači prilikom pregleda vozila od komunalnih policajaca preduzmu bilo šta što ukazuje na to da imaju meru da pobegnu, rizikuju da im ovi stave lisice. Komunalni policajci s druge strane, mogu prići maloletnicima jedino u prisustvu roditelja i mogu pregledati samo osobu istog pola.

Imaju ovlašćenja da nas legitimišu, provere identited, privremeno oduzmu predmete, vrše video nadzor, pa čak i da upotrebe sredstva prinude, i to: fizičku snagu, službene palice i lisice, Mogu, prema izmenama zakona, i da traže obaveštenja od građana koji bi mogli da budu svedoci nekog prekršaja. Ovi međutim nisu dužni da sa njima sarađuju.

S druge strane, izmenama zakona komunalni policajci više neće moći da izriču mandatne kazne, već samo da izdaju prekršajni nalog i podnesu prijavu za učinjeno krivično delo, prenosi Blic.

Foto: Screenshot/Youtube