NOVA DROGA SEJE SMRT: U Srbiju stigao “Supermen”

Posebno upozorenje upućeno je evropskim državama, među kojima i Srbiji, na sve veće prisustvo novog, ojačanog Supermena, pilule koja je ranije bila bazirana na psihoaktivnoj supstanci metilendioksiamfetamin (MDMA), a danas sadrži smrtonosnu dozu parametoksimetiamfitamina (PMMA).

U Holandiji i Velikoj Britaniji uveliko se vodi kampanja u kojoj se upozoravaju mladi da ne koriste novog Supermena zbog pogubnih posledica koje ostavlja na centralni nervni sistem. Smrt osam osoba u Holandiji u poslednjih šest meseci dovodi se u direktnu vezu s ovom drogom. Jedna pilula može da napravi neprocenjivu štetu po zdravlje.

Foto: Police Scotland