MOĆ PODSVESTI: Evo šta se dešava kad počnemo intenzivno da mislimo o nečemu!

Neretko pribegavamo sredstvima protiv bolova, i / ili nekim drugim pomoćnim sredstvima da bi umrtvili naše osećaje na fizičkom, emocionalnom ili mentalnom nivou.

Nije loše ako istovremeno lečimo osnovni uzrok bola. U suprotnom, bolest se širi. Tuđe probleme uvek lakše sagledamo, jer sami retko primetimo gde to grešimo. Uvek to bolje uoči naša okolina. Reiki je veština koja nam pomaže da energetski uočimo da problem postoji, zatim možemo locirati gde su povrede, gde je uzrok, kakve su i koje su posledice i na koji način možemo pomoći sebi u isceljivanju.

Svako od nas, kao što prima energiju, tako je i prenosi, svesno ili nesvesno od okoline u kojoj je. Naravno da ako to znamo, onda i moramo da naučimo šta to želimo da primimo, a šta ne, ali i šta želimo da damo, a šta ne. Naime, sve što dajemo vraća se nama samima.

Za svesno prenošenje energije u svrhu isceljenja, treba imati određena znanja, ali i određene moralne i etičke vrednosti. Uostalom, svi ljudi, baš svi, trebali bi osvestiti činjenicu da smo svi celina i da ono što doživljava jedan čovek, ne može da ne dotakne drugog. Reiki je veština koja nam u tome pomaže, razumevanjem univerzalne životne energije.

Pokrenuta univerzalna životna energija teče kroz naše minorne čakre na našim dlanovima i stopalima. Polaganjem dlanova na delove našeg tela dolazi do napajanja našeg uma i tela optimalnom životnom energijom, isceljenja, balansiranja naših energetskih sistema i jačanja odbrambenih mehanizama što rezultira unapređivanjem sveobuhvatnih aspekata našeg života. Ovo uključuje samotretman na prvom nivou i isceljenje drugih i sebe na sledećim nivoima počevši već od drugog. Takođe, možemo isceljivati i životinje, biljke i našu životnu sredinu.

(old_image)

Poklon ovog procesa je mogućnost ponovnog sklada sa sobom i okolinom što nas uvodi u mir i spokoj. Takođe, učenje koje donosi reiki pomaže nam da bolje razumemo život i sve ono što ga sačinjava. Um je centar naših životnih funkcija i kao što se kaže „Mi smo ono što jedemo“ na fizičkom nivou, takođe je i „mi smo ono što mislimo“ na mentalnom, emocionalnom, energetskom planu! To znači da misli koje projektujemo i emocionalne reakcije koje one izazivaju deluju na strukturu našeg uma. Naše telo, a i naš život su odraz našeg uma.

Misli su laka energija, dok je neki čvrst predmet čvrsta energija, shvatajući da je samo razlika u titrajima energije, zaključujemo da su one suštinski isto tj. čista energija. Što znači da i na kašiku možemo delovati mislima i tako menjati njenu strukturu, poznati su primeri telekineze i psihokineze. Ako možemo to činiti šta je onda naš život.

Elektro-magnetno polje zemlje kao veliki energetski organizam u kome se mi nalazimo i čija smo jedna mala energetska ćelija ima svoje zakonitosti. To nije nikakav čikica koji sedi na oblaku i sabira naša dobra i loša dela da bi nas nagradio ili kaznio u zavisnosti od naših rezultata. To je matematičko-energetski sistem koji funkcioniše po principu prenosa energetskih informacija koje imaju svoje odraze kako u Univerzumu tako i kao odraz u našem bio polju, a samim tim i u našem životu.

Kada intenzivno mislimo o nečemu mi istovremeno šaljemo energetski zapis koji preuzima bio polje oko nas. Ta informacija se dešifruje kao slika, a pošto taj veliki energetski sistem nije emocionalno biće ne može znati da li je to naša slutnja, strepnja, želja ili potreba. S obzirom da je u službi nas, to polje realizuje tu sliku.

(old_image)

Tako da, ako su naše misli okupirane time da li smo dobro parkirali automobil i da li će nam zbog toga neko otkinuti retrovizor, to će se stvarno i dogoditi. Zato je bitno da pošto prepoznamo strah ili lošu slutnju preoblikujemo našu emociju vođeni ovom teorijom. Pritom kanalisanjem životne energije ubrzavamo pozitivni proces i realizaciju pozitivnih aspekata umesto naših strahova.

U trenutku kada naš um prepozna „otvorene kapije“ energetskog polja neke strukture, on oseća nesigurnost kao i prema svim nepoznatim stvarima.

Ta nesigurnost, u zavisnosti od stepena nepoznavanja okolnosti, nedostatka veština ili iskustava sa sličnim slučajevima, lične hrabrosti i kapaciteta životne energije, stvara količinu straha ili slutnje koju projektujemo prema nečemu.

Najznačajnija činjenica je to što je zbog pomenutih „otvorenih kapija“ to idealan trenutak da delujemo po tom osnovu. Kanalisanjem energije i usmeravanjem iste putem misli, jer kuda idu misli tamo ide i energija, mi rešavamo problem. Naše misli izazivaju određenje emocionalne reakcije.

Kad god promenimo emocije, na primer, iz frustracije pređemo u radost, dolazi do 1.400 biohemijskih promena istog trenutka u telu. Kad pomislimo na sve emocije koje osetimo u jednom danu možemo videti da emocije stvaraju mnoge promene u našoj fiziologiji.

(old_image)

Dakle, i te kako ima smisla početi poklanjati pažnju duševnoj hrani, jednako kao i hrani za telo. To je jedan od ključeva za bolje zdravlje. To sigurno usporava proces starenja. Jake negativne emocije upravo nas degenerišu. Pozitivna emocionalna stanja nas regenerišu. Stvaranjem misaonih modela potpomognutih kanalisanjem univerzalne životne energije ulazimo u mir i spokoj svog života.

Ni na koji način ne možemo dobiti takvu silnu ideju o veličanstvenosti prirode nego kada shvatimo da je u skladu sa zakonom energije koja je beskrajna snaga u savršenoj ravnoteži, a time i energija jedne misli može odrediti pokretanje čitavog svemira. – Nikola Tesla

Da bismo dublje razumeli i svesno koristili energiju koja je oko nas pomoći će nam reiki simboli. Reiki simboli su važni i vrlo značajni deo prakse reikija. Omogućuju usresređenje energije reikija za posebne svrhe. Oni su ključevi za pokretanje energije. Simboli nemaju moć bez inicijacije tako da ukoliko ih koristi neinicirana osoba izostaje njihovo delovanje, pa je nemoguce postići njihov efekat.

Reiki simboli su transcedentalni u svojoj funkciji. Obzirom na to da većina simbola ima učinak na podsvest praktikanta potstičući promenu u njegovom unutrašnjem stanju, reiki simboli prilaze izvoru reikija direktno i signaliziraju promenu u načinu funkcionisanja reiki energije nezavisno od nečijeg unutarnjeg stanja.

Snaga i delotvornost samog simbola dolazi iz usklađenosti sa reikijem koju smo dobili inicijacijama. Prilikom inicijacije energije svakog simbola silaze i ulaze u učenikov um i telo vezujući se za prikladan simbol u umu učenika. Nakon toga kad god učenik koristi simbol, iste energije koje su nastale prilikom inicijacije aktiviraju se i počinju teći.

Tokom reiki inicijacije, energije tog procesa uzrokuju da reiki simbol postaje podražaj, a konkretna energija simbola koja je prisutna tokom inicijacije postaje reakcija. Međutim, zato što je inicijacija vođena od viših sila i deluje na višem nivou svesti, mehanizam podražaja i reakcije ne zahteva ponavljanje koje je inače potrebno da bi se ustanovila veza između podražaja i reakcije.

Naime, to se dešava odmah. Kasnije kad god pomislite na simbol ili koristite neki drugi način za njegovo aktiviranje, energija koju simbol predstavlja počinje teći. Reiki simboli su prekrasni način povezivanja sa višim silama. Njihovo korišćenje ne zahteva dugogodišnje meditiranje ili spiritualnu praksu. Njihova snaga i delotvornost nam dolazi sa ljubavlju koja nam omogućava da prihvatimo vrednost koju primamo kao dar od Univerzuma.

Nadlanu / izvor: web-tribune

Pogledajte još