OTKRIĆE NAKON 400 GODINA: Čuvena slika krije mnogo više nego što vidimo golim okom

Istoričari umetnosti uporedili su dve tehnike koje su otkrile skrivene tajne umetničkog dela nastalog pre 400 godina.

Otkriveno je, pre svega, da slika ima znatan broj prefarbanih delova. Recimo, Rembrant je više puta precrtavao jednu od ruka starešine preko originalne skice.

Takođe je ustanovljen određen broj hemijskih elemenata korišćenih u pigmentima, kao što su mangan, gvožđe, ali i živa u crvenim pigmentima.

Ranija istraživanja već su pokazala da je Rembrant uložio izuzetan napor, iznova i iznova crtajući figure ne bi li usavršio delo.

Još 1930. godine X zraci su pokazali da je umetničko delo prepuno izmena koje je umetnik napravio dok je pažljivo izrađivao poslednju scenu.

Istraživači su u najnovijoj studiji uporedili otkrića sa prethodno skeniranom slikom, i testirali koji metod daje najbolje rezultate.

Elementi identifikovani putem X zraka bili su lakši za tumačenje, zbog toga što su mnogi individualni elementi jasno odvojeni. Ova tehnika, poznata kao makro fluorescentni X zrak, može takođe biti korišćena u širem opsegu hemijskih elemenata, u poređenju sa  autoradiografijom.

Ali, ni ova analiza nije savršena. Ona može da otkrije samo crne ugljane pigmente na površini slike, ali ne i na donjim slojevima, što znači da tehnika skeniranja propušta prvobitne skice i sakrivene nacrte.

Nasuprot, autoradiografija je dobar alat za otkrivanje fosfora i pigmenata kao što su bakar i kobalt, dok je manje pogodna za otkrivanje kalcijuma, gvožđa i olova.

Međutim, kada se kombinuju, ove dve tehnike mogu pomoći u otkrivanju poteza četkicom, koji je veoma važan faktor u otkrivanju slikarske tehnike umetnika.

Foto: printscreen youtube