Sveti mučenik Sava Stratilat: Saznajte po čemu je današnji dan POSEBAN

Posećivaše često hrišćane po tamnicama i pomagaše ih svojim imanjem. Zbog velike čistote i posta dade mu se od Boga vlast nad duhovima nečistim.

Kada bi optužen kao hrišćanin, on smelo stade pred cara, baci preda nj svoj vojnički pojas, i javno ispovedi Hrista Gospoda. Bi mučen raznim mukama, šiban, gvožđem strugan, svećama opaljivan. No on ne podleže tim smrtonosnim mukama, no javi se živ i zdrav.

Njegovi drugovi, vojnici, videći očigledno, da Bog pomaže Savi, primiše veru Hristovu. Njih 70 na broju odmah biše po naredbi carevoj posečeni. Svetom Savi javi se u tamnici sam Hristos Gospod u velikoj svetlosti i krepljaše mučenika Svoga.

Po tom Sava bi osuđen na smrt potopljenjem u vodu. I bačen bi u reku duboku, gde predade dušu Bogu, 272 god. I duša mu ode ka Gospodu, kome je veran ostao u mukama mnogim.

Nadlanu