ALARMANTNO: Srbija svakog sata zaduženija 330.000 evra

Ovaj zabrinjavajući podatak može se pronaći na adresi http://www.javnidug.iio.org.rs/ na kojoj je prikazan javni dug Republike Srbije. Na isteku svakog dana Srbija je zaduženija za osam miliona evra.

Trećeg februara javni duh je iznosio 24.705.539.847 evra, što je za 800 miliona evra manje nego danas.

Ako se nastavi ovakav trend rasta javnog duga, Srbija bi mogla na kraju 2015. mogla da duguje 30 milijardi evra.

Izvor: Javni dug