DANAS JE BLAGI DAN: Evo zašto na današnji dan treba otići u crkvu

Prva dvojica behu od Sedamdeset apostola, a poslednja beše kći nekoga cara sa ostrva Krfa. Putujući i propovedajući Jevanđelje ova dva apostola stigoše na ostrvo Krf, gde uspeše da sagrade crkvu u ime sv. Stefana prvomučenika i da pridobiju neke neznabošce za crkvu.

Car toga ostrva baci ih u tamnicu, gde behu zatvoreni 7 razbojnika: Satornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Ovu sedmoricu apostoli prevedoše u veru Hristovu i od vukova napraviše jaganjce. Čuvši car za to naredi da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli. I tako oni primiše venac mučenički.

Kada po tom car istjazavaše apostole, kći njegova devica Kerkira, gledaše s prozora muke Božjih ljudi, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasi hrišćankom i razdade sve svoje nakite siromasima. Razgnevi se car na kćer svoju, i zatvori je u naročitu tamnicu, pa pošto ne uspe da je time odvrati od Hrista, naredi te zapališe tamnicu. Tamnica izgori, no devica osta živa. Videći to čudo mnogi se narod krsti. Razjareni car tada naredi te mu kćer privežu za drvo i strelama je ubiju.

Oni koji poverovaše u Hrista pobegoše od strašnoga cara na obližnje ostrvo i skriše se. Car pođe lađom da ih pohvata, no lađa potone u moru, i tako nečestivi pogibe kao negda faraon. Novi car primi veru Hristovu, krsti se i dobi ime Sevastijan. Jason i Sosipater slobodno propovedahu Jevanđelje i utvrđivahu Crkvu Božju na Krfu do duboke starosti, i tu skončaše zemni život svoj, i preseliše se u dvore Gospodnje.

Tajna našeg spasenja zaključuje se u pojavi Boga među ljudima u telu ljudskom.

Beseda kaže:

O braćo moja, potražimo i mi sjajno lice Gospodnje, da bi osetili nasladu kojom se angeli nebeski opijaju. Ako ga budemo s čežnjom tražili u ovome životu, videćemo ga bar u onom; no ako ga ne tražimo u ovom životu, ne ćemo ga videti ni u ovom ni u onom. Čeznimo, braćo, za. licem Hristovim! Sastavljajmo zrak sa zrakom, dok se ne pokaže celo sunce. Ugnezdimo to Sunce u dubinu srca svoga, da iznutra obasja dvore naše telesne. Taj neiskazano slatki vinograd usadimo u srce svoje, da bi okusili ono besmrtno piće, kojim se angeli opijaju.

Prema srpskom običajnom kalendaru, danas je blagi dan kada se odlazi u crkvu na Svetu liturgiju.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.