DAN VELIKIH MUČENIKA: Evo zašto danas treba istinski da se pokajete

Sveti mučenici Timotije i Mavra su hrišćanski svetitelji. Bili su muž i žena. Dvadeset dana posle njihovog venčanja izvedeni su na sud zbog vere hrišćanske pred tivaidskog namesnika Ariana, za vreme vladavine cara Dioklecijana. Timotej je bio čtec crkve u svome mestu.

"Ko si ti?", upitao ga je namesnik. Odgovorio je Timotije: "Hrišćanin sam i čtec crkve Božje".

Reče mu onaj dalje: "Zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje?" Odgovori Timotej: "I ti ne vidiš angele Božje koji me krepe".

Tada je namesnik naredio te su mu železnom šipkom uši proboli. Mavra je najpre bila uplašena od muka, ali kad nju je muž ohrabrio, i ona je ispovedila svoju veru pred namesnikom. Ovaj je naredio da joj najpre svu kosu počupaju a potom i prste na rukama odseku. Posle mnogih drugih muka, oboje je raspeto na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostali su u životu punih devet dana savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. Desetoga dana su preminuli. Postradali su za Hrista 286. godine.

Beseda na današnji dan kaže:

Priroda je čoveka stvorila i rodila. Zato je čovek manji od prirode, niži od prirode, sluga u krilu prirode, rob na lancu prirode. Posramiće se oni koji tako govore kada padnu u nevolju, i zavikaće k Bogu: Ustani i izbavi nas!

Neka se grešnik pokaje istinski, i odbacivši grešnu svoju ljubav neka se vrati ljubavi k Bogu, pa će mu Bog pomoći. Neka okrene leđa mrtvom drvetu i kamenu, a lice k Bogu živom, i Bog će ga izbaviti. Jer Svemogući nije zlopamtljiv i osvetljiv. Niti je On stvorio ljude za smrt nego za život.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.