DAN KOJI DONOSI MIR: Evo zašto baš danas treba da se pomolite

Rođena je pod imenom Penelopa u gradu Magedonu (rimska provincija Pamfilija). Bila je ćerka paganskog kralja Likinija. Njen učitelj Apelijan joj je često pričao o hrišćanstvu. Kada je stasala za udaju, odbijanjem da se uda, razgnevila je oca, i otac je hteo da je muči, ali ona ga je preobratila u hrišćanstvo. Mučena je od strane ostala četiri cara.

U hrišćanskoj tradiciji posle svih muka Irina je došla u grad Mesemvriju, gde ju je umrtvio car Savorije, ali ju je Bog oživeo. Car se tada zajedno sa mnogim narodom krstio kada je video to čudo. Veruje se da je sveta Irina svojim stradanjem u veru Hristovu privela preko sto hiljada neznabožaca. Najzad je sama legla u grob i naredila Apelijanu da grob zatvori. Posle četiri dana, kad su grob otvorili njeno telo nije bilo u grobu.

Beseda na današnji dan kaže:

Ne pomaže molitva rečima, ako srce ne učestvuje u molitvi. Bog ne stoji i ne sluša na ustima, nego u srcu. Neka se srce ispuni molitvom, makar usta i ćutala. Bog će molitvu čuti i primiti.