VELIKI DAN U VERSKOM KALENDARU: Današnji dan je posvećen jednom velikom svecu

Prenos moštiju Svetog Save Srpskog je jedan od praznika koji je posvećen Svetom Savi.

Mošti Svetog Save su prenete iz Trnova u manastir Mileševu. Kralj Vladislav je pod incijativom arhiepiskopa Arsenija I Sremca preneo mošti Svetog Save iz Trnova u manastir Mileševu.

U manastiru su počivale sve do (10. maja) 1594. kada su Turci spalili mošti na Vračaru. Jedino što je sačuvano od moštiju Svetog Save jeste njegova ruka.