POBESNEĆETE: Nova čistka, do kraja godine bez posla će ostati 9000 ljudi!

– Procena je da je u resorima izvršne vlasti višak 4.600 ljudi. U lokalnoj samoupravi višak je 4.468 zaposlenih, uglavnom u lokalnim javnim preduzećima. Ovaj broj ljudi trebalo bi da ode do kraja godine – rekla je Udovički.

Ona je istakla da je to procena i neto efekat koji mora da se postogne.
– To je procena u ovom trenutku, ali ne i tačan broj. Do donošenja Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajnama i jedinicama lokalne samouprave i odluke vlade radićemo na tome da što bolje indentifikujemo višak zaposlenih. Nije isključeno da to bude i veći broj zbog uklapanja u budžet – rekla je Udovički novinarima u Vladi Srbije gde je predstavila program racionalizacije i analizu javne uprave.

Ona je podsetila da je taj zakon trenutno na javnoj raspravi do 4. juna, i dodala da bi on u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe krajem juna i početkom jula.

“Po usvajanju zakona vlada će doneti odluku i ja očekujem da bi već do septembra trebalo da se pokrene ozbiljan proces smanjenja viškova zaposlenih”, rekla Udovički ističući da će taj proces ići sukcesivno u zavisnosti od spremnosti institucija.

– U principu smo sa MMF dogovorili da se ušteda ostvari na nivou mase zarada, a ne broja zaposlenih. Ono što je bitno je da je broj onih koji će otići manji od onog o kome se u prvom momentu govorilo sa MMF – kaže Udovički.

Velikom broju rukovodilaca mora doći kraj

Takođe je podsetila da je broj zaposlenih prošle godine značajno smanjen.
Udovički je navela da je u decembru 2014. godine broj zaposlenih u javnoj upravi iznosio 493.505 ljudi, a da veliki problem predstavlja loša struktura zaposlenih.
Takođe je dodala da je primetno da postoji veliki broj rukovodilaca u odnosu na broj izvršilaca i poručila da “tome mora doći kraj”.

Što se tiče ukupnog broja zaposlenih u javnoj upravi, ona je precizirala da je 410.979 njih zaposleno u izvršnoj vlasti, u sudskoj i zakonodavnoj 4, 360, u nezavisnim i regulatornim telima 719, dok je u lokalnim samoupravama zaposleno 77. 368 ljudi.

Ona je rekla da je prirodni odliv ove godine značajno manji u odnosu na ranije godine i da iznosi svega jedan odsto u odnosu na broj zaposlenih.

Manje zaposlenih, a isti kvalitet usluga

Udovički je kazala da su analize pokazale da ima prostora za smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, a da se istovremeno ne smanji kvalitet usluga, ali taj proces ne može biti ni brz, ni lak.

“Srbija nema preveliki broj zaposlenih gledajući prema broju stanovnika”, rekla je Udovički ističući da se na smanjenju mora raditi efikasno i i pažljivo.

Ona je kazala da ušteda nije sama sebi cilj, već da sredstva budu iskorišćena valjano, a krajnji cilj je optimizacija i stavaranje moderene državne uprave.

Potpredsednica Vlade je kazala da je cilj smanjenja broja zaposlenih da se otkloni preklapanje funkcija, ukinu bespotrebne procedure, ali i bolje rasporede zaposleni tamo gde su najpotrebniji.

Postignuti rezultati fiskalne konsolidacije, kako je kazala, moraju da postanu trajni.

“Smanjenjem izdvajanja za zarade želimo da oslobodimo sredstva za investicije koje bi zatim trebalo da dovedu da se zaposljavanje poveća tamo gde treba, u privatnom sektoru a ne u državnoj upravi”, poručila je ministarka Udovički.

Proces, odnosno analiza, kako je kazala, treba da identifikuje gde postoje viškovi, a gde ima nepopunjenih kapaciteta ilustrujući to primerom da u Srbiji ima samo osam budžetskih inspektora, a da je potreban veći broj.

80 lokalnih samouprava ima prekomeran broj zaposlenih

Upitana u koliko lokalnih samouprava i iz kojih će najviše ljudi biti otpušteno Udovički je rekla da je 80 odsto lokalnih samouprava koje imaju veći broj zaposlenih od potrebnog.

Ona je kazala da anliza koju je sprovelo resorno ministarstvo nije obuhvatila javna preduzeća, a da računajući i zaposlene u njima broj ljudi koji radi u javnom sektoru iznosi 780.000.

Govoreći o agencijama, Udovički je navela podatak da u 32 agencije radi blizu 3.000 zaposlenih.

“Ako građani i privreda na kraju dana ne osete boljitak, uštede nikako neće biti dovoljne”, poručila je Udovički.

Nadlanu / izvor: blic