DANAS JE BLAGI DAN: Evo zašto treba da odete u crkvu

Agripina sveta beše rođena i vaspitana u Rimu. Od samog detinjstva vežbala se da živi po jevanđelski, odgoneći od svoga srca smrad strasti i nalevajući srce svoje blagouhanjem devičke čistote, devstvenosti i celomudrenosti. Obručena beše Hristu Gospodu, i kao nevesta Hristova postrada u vreme cara Valerijana.

Pretrpe bijenje štapovima, sve dok joj kosti skrušiše. Angel Božji javi joj se i ukrepi je. Pri novim mukama predade duh svoj Bogu. NJene drugarice: Vasa, Pauna i Agatonika preneše mošti njene na ostrvo Siciliju, i tamo ih česno sahraniše. Tu se docnije podiže crkva u ime svete Agripine. On njenih moštiju bivahu čudesa bezbrojna.

Silom njenih moštiju čak i Agarjani behu vraćeni od grada, gde te mošti počivahu. Upokojila se i slavom uvenčala 275. godine.

Beseda na današnji dan govori o tome kako ne treba zavideti grešnicima:

Ne zavidi zlijem ljudima. Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube.

Danas je Blagi Dan. Odlazi se u crkvu na Svetu liturgiju.

Foto: yayimages