DANAS JE PAVLOVDAN: Evo šta će se dogoditi ako danas učinite dobro delo

Mada svaki od dvanaest velikih apostola ima svoj naročiti dan praznovanja u godini, ipak je crkva odredila ovaj dan kao saborni praznik svih ukupno, i uz njih Pavla. Ovo su imena i ovo su dani posebnog praznovanja svete Dvanaestorice:

Petar – 29. juna i 16. januara; Andrej – 30. novembra; Jakov Zevedejev – 30. aprila; Jovan Bogoslov – 26. septembra i 8. maja; Filip -14. novembra; Vartolomej – 11. juna i 25. avgusta; Toma – 6. oktobra; Matej Jevanđelist – 16. novembra; Jakov Alfejev – 9. oktobra; Tadej (ili Juda Jakovljev) – 19. juna; Simon Zilot – 10. maja; Matija – 9. avgusta; Pavle – 29. juna.

Da pomenemo još ovde, kako je koji od ovih najsvetijih i najkorisnijih ljudi u istoriji sveta skončao svoj zemni život: Petar – raspet naopako; Andrej – raspet; Jakov Zevedejev – posečen; Jovan Bogoslov – upokojio se čudesno; Filip – raspet; Vartolomej – raspet, pa oderan i posečen; Toma – izboden sa pet koplja; Matej – ognjem sažežen; Jakov Alfejev – raspet; Tadej – raspet; Simon Zilot – raspet; Matej – kamenovan, pa mrtav posečen sekirom; Pavle – posečen.

Beseda na današnji dan govori o sili i dejstvu dobrih dela:

Teško je, braćo, sporiti s bezbožnim; teško razgovarati s bezumnim; teško ubeđivati ozlobljenog. Bezbožna i bezumna i ozlobljena teško ćeš ubediti rečima. Pre ćeš ih ubediti delima. Neka vide vaša dobra djela i hvale Boga. Onima koji hoće da spore s vama, učinite dobro delo, i vi ćete dobiti spor. Jedno delo milosrđa brže će urazumiti bezumnoga i ublažiti ozlobljenoga nego mnogi časovi razgovora. Ako bezboštvo i bezumlje i zloba dolaze od neznanja, to neznanje je kao besnilo, koje se najbrže da obuzdati dobročinstvom.

Učini dobro delo u ime Hristovo, i đavo će pobeći, i onda ćeš ti tek imati posla s ljudima, s pravim ljudima: pobožnim, umnim i blagim. No sve što činiš, čini u ime Gospodnje.

Danas je Blagi dan, i odlazi se u crkvu na Svetu liturgiju.

Foto: printscreen